Flög drönare inne på psykiatrisk avdelning

LUND Vid ett tillfälle, när sjuksköterskan ensam ansvarade för 16 patienter, flög hen runt med en drönare inne på avdelningen.
Flygturen slutade när drönaren fastnade i en av patienternas hår.

Det är en av många händelser som lett fram till att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) vill att Hälso – och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar legitimationen från en sjuksköterska i Lund.
– N.N. har visat att hen saknar omdöme, förmåga och lämplighet att utöva yrket som sjuksköterska, skriver Ivo i anmälan.
Sjuksköterskan har jobbat inom psykiatrin i Lund. i maj förra året blev vederbörande avstängd från sitt arbete på grund av i huvudsak misstänkt övervåld mot patienter.
Av anmälan framgår även att sjuksköterskan haft ett omdömeslöst agerande, bristfälligt bemötande och ett bristande professionellt förhållningssätt mot patienter.
Sjuksköterskan hade vid upprepade tillfällen fått klagomål av patienter, personal och studeranden på sitt bemötande samt agerande. I något fall ledde hens beteende till att en läkare var tvungen att ordinera fastspänning av patienten.
Vidare ska sjuksköterskan utvecklat en privat relation med en patient som hen har haft en vårdrelation med. Hen hade upprätthållit kontakten med patienten via sms.
I anmälan nämns även tillfället då sjuksköterskan, ensam ansvarig för 16 patienter på avdelningen, tog med sig en drönare in på avdelningen. Tillsammans med en patient programmerade hen drönaren. Därefter hade sjuksköterskan flugit med drönaren inne på avdelningen med följd att den fastnade i håret på en av patienterna.
– Det var i alliansskapande syfte med en patient. förklarar sjuksköterskan.
Vid ett annat tillfälle ska sjuksköterskan somnat under ett vakpass hos en självmordsbenägen patient.
Under själva avstängningen besökte sjuksköterskan arbetsplatsen, uppehöll sig i läkemedelsrunmet och krävde att få ta över kontinuerlig tillsyn av en patient.
Ivo nämner också att arbetsgivaren, det vill säga Region Skåne, fått kännedom om att sjuksköterskan blivit dömd för rattfylleri, obehörigt avvikande från brottsplats samt ringa narkotikabrott under hösten 2017.
Sjuksköterskan ställer sig frågande till anklagelserna och försvarar sig bland annat med att enhetschefen fått ”onda ögat” till honom. Samma gäller även områdeschefen, men sjuksköterskan kan inte utveckla vad detta beror på.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna?

Loading ... Loading ...

Webbkryss