Kurs om slåtter ordnas

Blentarp

På torsdag klockan 9-15.30 ordnas en heldagskurs om slåtter vid Gamlegård på Kulturens Östarp. Ledare är Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och Kultur.
Dagen inleds med historik om kulturlandskapet och markernas mångfald. Lien som redskap, historik, träslag och lokala variationer ingår också. Deltagarna får lära sig om slåtterteknik, slipning och bryning.
Kursen är gratis men det är begränsat antal, max 20 deltagare. Anmälan görs till stadsbyggnad@sjobo.se senast den 10 juli.
Deltagare uppmanas att ta med fikakorg. Lie går att låna men den som har en själv får gärna ta med.
Dagen arrangeras av Sjöbo kommun, kommunantikvarie Inger Torstensdotter Åhlin och hållbarhetsstrateg Eva Nielsen Osterman tillsammans med Kulturens Östarp.

Dagens fråga

I går var det Internationella reptildagen. Kan du tänka dig att ha orm?

Loading ... Loading ...