Granne klagar på förorening

Tjörnarp

En granne till en djurgård i Tjörnarp klagade i våras på att hennes granne släppte ut gödselförorenat vatten utan åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att avsluta ärendet, varpå grannen överklagade beslutet.
Nu beslutar Länsstyrelsen i Skåne att överklagandet avslås. Detta efter att en efterträdare för nämnden besökt gården för att undersöka saken.
Vid besöket noterades att gödsel förvarades på en gödselplarra med avrinning till urinbrunn och vidare till lagun. Anläggningen var i gott skick och det fanns inga tecken på något läckage.
En vattensamling noterades vid tomtgränsen mellan de två grannarna. Vatten trängde upp på båda sidor om gränsen, men med majoritet på den klagande grannens sida. Samlingen var i direkt anslutning till ett rör avsett för markdränering. Men inga tecken på något flöde ner mot vattendraget 140 meter nedströms förekom.
Kommunen bedömde att det vatten som runnit ut till gränsen mellan fastigheterna med största sannolikhet är dräneringsvatten.

Dagens fråga

I går var det Internationella reptildagen. Kan du tänka dig att ha orm?

Loading ... Loading ...