Ukrains­ka Iryna för­lo­rade ett ben i ter­ror­dådet på Drottninggatan i Stockholm för drygt två år se­dan. Hon fick till­fäl­ligt up­pe­hålls­till­stånd för att kun­na med­verka vid rät­te­gången, men nu har Mi­gra­tions­över­dom­stolen be­slutat att hon måste lämna landet med sin dot­ter. Det är skam­ligt att inte Sverige tar an­svar för det hon ut­satts för här.

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...