Opinion

Är Alliansen död nu?

Nyamko Sabuni (L) tog klart av­stånd från SD. Foto: TT
Opinion
Opinion Le­da­re Håll­bar­het var det största te­mat i Almedalenveckans se­mi­na­ri­er. Nyamko Sabuni mötte störst in­tres­se av par­ti­le­da­rna.

När Almedalens po­li­tiska vecka nu av­slutats kan det finas an­led­ning att för­söka sum­mera in­trycken.

Kli­mat- och mil­jö­frå­gorna var det största äm­net mätt i hur många se­mi­na­ri­er som ordnades med håll­bar­het som tema lik­som i vad som togs upp i par­ti­le­da­rnas tal. Det vore fel att kalla det en Gre­ta Thunbergeffekt för många par­tier har se­dan länge ett starkt mil­jö­en­ga­ge­mang, men hennes in­ter­na­tio­nella upp­märk­sam­het har gjort det svårare för även mind­re mil­jö­med­ve­tna par­tier att gå förbi kli­matet.

Det ordnades nå­got fär­re se­mi­na­ri­er i år än för­ra året, och det mest upp­märk­sammade mö­tet hölls inte i Vis­by. Det var istäl­let en ar­bets­lunch där Ebba Busch Thor och Jim­mie Åkesson dis­ku­terade vad de kan tänkas ha ge­men­samt på olika po­li­tiska om­rå­den, bland an­nat in­vand­rings­po­li­tiken. Det satte SD i po­li­tiskt fo­kus som par­tiet inte varit se­dan valet.

Störst in­tres­se av par­ti­le­da­rna väckte för­stås ny­valda Nyamko Sabuni, som ägnade sitt tal mind­re åt po­li­tik, mer åt att pre­sen­tera sig själv. Hon är den första par­ti­le­da­ren med af­ri­kansk bak­grund och kom hit som kvot­flyk­ting. Det har upp­märk­sammats för­vå­nans­värt lite. Men att en po­li­ti­ker med den bak­grunden kan bli par­ti­le­da­re utan särskilt många höjda ögon­bryn är värt att notera, lik­som att hon bara ge­nom sin per­son kan ut­göra en fö­re­bild för många unga med mörkare hud­färg.

Sabuni tog klart av­stånd från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas po­li­tik och avvisade att L skulle kun­na sam­ar­beta med par­tiet, i tyd­lig kon­trast till Busch Thor. Den senare avvisade kravet från Sabuni och An­nie Lööf om att hon måste välja mel­lan SD och Alliansen och död­för­kla­rade istäl­let Al­li­ansen för över­skåd­lig fram­tid. Det in­ne­bär att hon valt SD-sam­ar­be­te, vilket även hennes po­li­tiska bud­skap i Al­me­da­len un­der lör­dagen pekade på.

Att ja­nu­a­ri­av­talet visat sig fun­gera så bra hit­tills och hyllades av både Lööf och Sabuni, tyder ock­så på att det dröjer in­nan nå­got nytt al­li­ans­sam­ar­be­te blir ak­tu­ellt.

Opinion

Män värre drabbade

Opinion
Opinion 70 procent av de som avlidit i Italien av corona är män. Sannolikt drabbas män värre av sjukdomen om de får den.

Män har inte lättare att smittas av covid-19 än kvinnor. Men allt mer tyder på att de får värre symptom och löper större risk att dö av sjukdomen när de väl får den. Coronapandemin kommer sannolikt att peka på att det är stort misstag att inte skilja könen åt när man samlar forskningsdata om global hälsa och sjukdom -- symptomen kan variera kraftigt mellan män och kvinnor.

2019 började Världshälsorganisationen samla in data könsseparatistisk för första gången, just bland annat för att få överblick på om sjukdomar slår olika mot män och kvinnor. Efter coronapandemin lär de fortsätta med det, eftersom den visar så tydligt vad vitsen är med det. När sjukdomar slår annorlunda mot könen kan kunskap om det skilja mellan liv och död.

I boken Osynliga kvinnor, som är på gång för svensk utgivning, skriver den brittiska författaren Caroline Criado-Perez om problemen med att män och den manliga kroppen fungerar som mall för allting Det innebär bland annat att allt från bilbälten till mobiltelefoner fungerar sämre för kvinnor, eftersom man designat dem med manskroppen i åtanke.

När det gäller medicinsk forskning innebär det att man vet för lite, eftersom lejonparten av den forskningen sker på män, bland annat eftersom de har mer konsekventa symptom på många åkommor. Ofta har man som följd för dålig koll på hur sjukdomar påverkar kvinnor och hur deras symptom ser ut. Till exempel vet man inte hur covid-19 kan påverka gravida kvinnor, eftersom inga separata uppgifter om hur viruset påverkade gravida samlades in under Sars-epidemin, vilket är ett bisarrt stort misstag.

I fallet med covid-19 innebär det att man inte vet vad som kan göra att män verkar drabbas hårdare av sjukdomen och varför det sker fler dödsfall bland män. Det är viktigt att vara medveten om skillnaden och att kraften efter den hemska epidemin är över bland annat läggs på att ta reda på varför män bli sjukare och dör oftare.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinobonusar

Så påverkar den svenska spellagen spelindustrins framtid

Casinobonusar I mer än 20 år har Sveriges regering vägrat släppa på det statliga spelmonopolet, och släppa in spelbolag på den svenska spelmarknaden.

Svenska spelbolag etablerade därför sina huvudkontor i europeiska speljurisdiktioner som Malta, och under de senaste 15 åren har online-spel blivit en socialt accepterad underhållningsform som omsätter miljardbelopp varje år.

Flera av de bolag som startade för tio till femton år sedan är idag väletablerade spelkoncerner, som årligen uppvisar lysande resultat på Stockholmsbörsen. Samtidigt verkar efterfrågan på online-spel bara växa. Det går inte längre att blunda för spelbolagens framfart och den svenska staten kan inte längre konkurrera med spelsajterna.

Sommaren 2018 tog Sveriges regering därför beslutet att börja licensiera online-spel från och med den första januari 2019. Och det beslutet ledde givetvis till en del lokala nyheter och åsikter. Men vad betyder den nya spellagen egentligen för spelbolagen, och för Sverige?

Därför licensierar Sverige online-spel

Nästan varje månad kommer det nya svenska casinon. Casinobranschen har blivit otroligt stor i Sverige, och färska undersökningar visar att var tredje svensk numera spelar casino på nätet.

Sverige har därför börjat licensiera online-spel, så att statskassan inte går miste om de intäkter som den svenska spelmarknaden genererar varje år. Den svenska statens spelsidor och spelbutiker kan inte längre konkurrera med casinosajter som släpper nya spel varje månad, och bettingsajter som erbjuder odds på matcher från världens alla håll och kanter.

Dödsstöten har onekligen varit mobiloptimeringen, som gjort nätcasinospel och online-betting otroligt tillgängligt. Varför skulle någon vilja springa ner till hörnbutiken för att lägga ett spel, när du kan oddsa medan matchen pågår från ditt vardagsrum och ta ut dina vinster på under fem minuter?

Det enda sättet den svenska staten kan tjäna en hacka på pengarna som det svenska folket omsätter i online-spel är att börja licensiera spelsajter. Det är precis vad den svenska regeringen gjort, och därför måste numera alla spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden ha en svensk spellicens.

Utgångspriset för en svensk spellicens ligger på 400 000 kronor, och sedan förhåller sig priset till vad för slags tjänster en speloperatör vill erbjuda. Spelbolagen måste även rätta sig efter en del nya riktlinjer som de inte stött på tidigare. Den svenska spellicensen ställer nämligen väldigt strikta krav på bonuserbjudanden, marknadsföring och ansvarsfullt spelande. Och följer spelbolagen inte de här reglerna riskerar de att förlora sin licens. Mer om svenska bonusregler kan du läsa om på spelinspektionens hemsida.

Bara en enda bonus

Den mest påtagliga förändringen som den svenska spellagen medfört är restriktionerna på bonuserbjudanden. Sedan den första januari 2019 får spelsajter på den svenska spelmarknaden bara erbjuda spelare en enda bonus. Den här bestämmelsen har skakat om spelindustrin i Sverige, eftersom återkommande kampanjerbjudanden, och så kallade återaktiverings-kampanjer, varit en central del av de svenska speloperatörernas affärsmodell.

Spel med BankID

När de inte längre kan locka spelare med attraktiva bonuserbjudanden har casinona fått tänka om. Och det har skapat nya branschtrender. Nu är det senaste skriket att låta spelare spela casino utan registrering med hjälp av BankID. Genom att legitimera sig med BankID slipper spelare genomgå en lång registreringsprocess, och dessutom kan de få sina uttag inom fem minuter. Istället för bonusar har det alltså börjat handla allt mer om smidiga användarfunktioner och tillgänglighet.

Mer gamification och nya spelfunktioner

När äventyrscasinona kom runt 2013 revolutionerade de på många sätt spelbranschen. Innovativa speloperatörer skapade roliga spelnarrativ som löpte parallellt med casinospelandet och gav spelare mer underhållning för pengarna de satte in. Pionjärer som Casino Heroes håller fanan högt än idag, och har expanderat sitt koncept till flera nya sajter, där de dessutom inkorporerat spel med BankID.

Samtidigt har nykomlingar som High Roller fortsatt fila på gamification-funktioner för att ge spelare en mer engagerande och personlig spel-och användarupplevelse. Hos flera casinon ser vi nu funktioner som låter spelare tävla direkt mot varandra, vilket naturligtvis ökar den sociala interaktionen och tillför en ny dimension till casinospel.

Sedan årsskiftet har vi fått se några nykomlingar på den svenska spelmarknaden som verkligen tagit ut svängarna. När du loggar in hos nätcasinot Duelz förstår du knappt att du hamnat på en casinosajt. Det här casinon har kombinerat casinospel med grafik och spelnarrativ som är lånade ut tvspels-världen, och dessutom optimerat spelupplevelsen för mobiltelefoner på ett fenomenalt sätt.

När bonusar blivit ett minne blott måste nätcasinona vara kreativa för att sticka ut. Casinospelare har onekligen några spännande år att se fram emot, och det ska bli intressant att se hur de svenska spelbolagen anpassar sig efter den nya spellagen.

Opinion

Motsatsen till social isolering

Opinion
Opinion Kontrollanter rör sig just nu på och mellan stadens bussar, vilket ger ett onödigt stort kontaktnät med främlingar.

Den gångna veckan har fått mig att tvivla på Skånetrafiken som arbetsgivare. Första gången jag såg två rödklädda kontrollanter gå på en stadsbuss och kontrollera biljetter tänkte jag att det var en olyckligt planerad engångsföreteelse. Men tyvärr har detta pågått kontinuerligt under de senaste dagarna. Vid en bussresa med byten visade jag mitt digitala månadskort tre gånger för olika kontrollanter. Jag har inget emot att visa att jag har betalat min resa, men är betydligt mindre förtjust i att träffa dessa kontrollanter som haft kontakt med så många andra.

Man undrar hur Skånetrafiken tänkt när de skickar ut sitt folk på ett stort antal möten med främlingar under en pandemi, på tillräckligt nära håll för att bli smittad av den som eventuellt är sjuk. Det känns extra onödigt med tanke på att det finns färre passagerare på bussarna än normalt: hela tanken med att uppmana till social isolering är att undvika onödiga möten med främlingar.

Kontrollanterna sågs sedan sammanstråla med varandra på Malmö central: en ytterligare onödig risk. Att skicka ut personal på ett antal möten med folk i rörelse och sedan träffa annan personal som har haft ytterligare social kontakt är ett recept för smittspridning.

Den svenska linjen för coronaprevention vilar på eget ansvar. Bara för att det inte finns förbud mot något innebär det inte att det är en bra idé. Att fånga en handfull eventuella tjuvåkare kan inte vara värt risken man utsätter personalen för.

Opinion

Stanna där hjälpen finns

Opinion
Opinion Om alla reser till stugan på landet eller i fjällen kan det bli en orimlig belastning på mindre orter

Många har tänkt att det är både trevligare och säkrare att sitta i självisolering i sommarstugan eller i fjällen. Om man blir sjuk kan det dock bli en oacceptabel extra börda på sjukvården på den mindre orten, som kanske har dåligt med resurser.

Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) i Sotenäs vill att man ska ta till lagstiftning för att förhindra folk att välja semesterboendet för sin karantän. Lilla Sotenäs har 9000 invånare normalt. Men 14 000–16 000 personer har sommarhus på orten och kommunstyrelsen fruktar nu att många av dem kommer att välja självvald karantän i Sotenäs. Sjukvården är inte rustad för att ta hand om så många sjuka "turister". Normalt rör det sig om betydligt mindre åkommor som behöver behandlas.

Det är dessutom inte särskilt klokt i smittspridningshänseende: i Sotenäs ser snabbköpets parkering ut som om det vore sommarsemester med full beläggning. Med andra ord är chansen att bli smittad samma eller större än om man håller sig hemma.

Förmodligen är det så enkelt som att många inte har tänkt på att det kan bli överbelastning inom vården om man åker ut på landet nu, eller att deras resurser för att ta hand om den som blir riktigt sjuk är sämre.

Kanske har folk inte heller tänkt på att det belastar kommunens övriga tjänster för hårt. I Sotenäs är de nerringda av tillresta pensionärer som vill ha hemtjänst. Kommunen har fått stoppa vård och omsorg för den som inte är skriven där.

Abrahamsson vill att man nu ska ta till samma metod som Norge och helt enkelt lagstifta mot att folk bosätter sig i sitt andra hem. Det är en drastisk åtgärd. Kanske kan man från regeringens håll börja med att avråda från att välja sitt semesterhem och uppmana medborgarna att hålla sig hemma och nära det sjukhus man normalt skulle vända sig till.

Opinion

Ett eget rum

Opinion
Opinion Finns det någon gemensam faktor varför en del människor löper särskilt stor risk att dö i detta farliga virus?

Kina, Italien och Spanien är de värst drabbade länderna hittills av Coronaviruset. I Sverige kom i början på veckan den överraskande nyheten att nästan hälften av de avlidna i Stockholm var av somaliskt ursprung.

Ålder, svag hälsa och underliggande sjukdomar är tydliga riskfaktorer eftersom det sätter ner immunförsvaret. När unga drabbas tycks en utlevande livsstil med festande på kvällar och nätter utgöra en riskfaktor eftersom livsstilen gör att immunförsvaret blir försvagat.

Men det tillkommer en ytterligare faktor som kan väga tungt. Det lär vi oss faktiskt av historien.

När spanska sjukan slog till över hela världen och skördade mellan 50 och 100 miljoner människoliv var hälsoråden ungefär desamma som idag, var noga med hygienen. Men vi vet också att pandemin slog särskilt hårt mot människor som trängdes nära varandra under dåliga hygieniska förhållande. Det förklarade varför så många soldater dog av spanska sjukan under första världskriget. Men det förklarade också varför fattiga människor var extra sårbara. På den tiden bodde många människor extremt trångt. I en tvårumslägenhet kunde det i Sverige samtidigt leva och sova ett tiotal personer. Det kunde vara föräldrar och deras barn, någon äldre anhörig och en handfull betalande hyresgäster som låg på enkla madrasser på golven. Rinnande vatten saknades och kunskapen om hygien och smitta var heller inte särskilt utbredd.

En gemensam faktor för Kina, Italien och Spanien är också trångboddhet. Ofta bor flera generationer tillsammans. Många både män och kvinnor bor kvar hos föräldrarna till 30-års ålder eller mer. Därmed utsätter de övriga i hushållet för Coronaviruset.

När Coronapandemin ebbar ut, ingen vet med säkerhet när det sker, om det handlar om månader eller år, måste bostadspolitiken reformeras. Så många som var tredje stockholmare mellan 20-27 bor hos sin förälder vilket ökar smittorisker om föräldern eller föräldrarna är gamla och har underliggande sjukdomar.

En egen bostad av god standard måste bli ett övergripande samhällsmål. Den lärdomen kan vi redan nu dra av Coronaepidemin.

Opinion

Operation krogsanering

Opinion
Opinion "Jag är den enda hederliga krögaren i staden" sa han och pekade på hur han var tvungen att ta mer betalt för både pizzorna och ölen jämfört med alla konkurrenter.

Det var någon gång i början av 1990-talet och jag hade blivit vän med en krogägare, slovenen Sergio, i Nyköping där jag ofta åt mina luncher. Det var en rätt traditionell pizzeria och ansågs av många som stadens bästa. Det var knappast hans charm som lockade gästerna, hans normala ansiktsuttryck var maffiosobuttert. Men han hade ett gott hjärta och gav kredit till fattiga som ville skjuta betalningen till pensions- eller löneutbetalningsdagen.

En dag berättade Sergio hur krogbranschen fungerade. "Jag är den enda hederliga krögaren i staden" sa han och pekade på hur han var tvungen att ta mer betalt för både pizzorna och ölen jämfört med alla konkurrenter. Jag minns inte exakt prisnivån på den tiden, men enligt Sergio fanns det inga möjligheter att vara hederlig, betala kollektivavtalslöner och skatter med de priser som konkurrenterna hade. Han beskrev också hur det fungerande med krogar som öppnade och stängde efter något år och gjorde konkurs. Det var ett sätt att flytta pengar från krogen till de som levererat inredningen varefter inredningsföretaget och krögaren kunde dela på överpriset för kroginredningen. Därför är det välkommet att myndigheterna noga granskar denna bransch. Det gäller särskilt mycket nu i Coronavirutstider så att det inte blir de hederliga krögarna som slås ut.

Lars J Eriksson

Opinion

Hjälp Afrika, hjälp Sverige

En läkare gör hembesök på landsbygden.
Hembesök under ebolaepidemin.
Fotograf: Al-hadji Kudra Maliro
Opinion
Opinion Coronakrisen kan slå hårt mot flera afrikanska länder, vilket kan leda till en ny stor flyktingvåg.

Coronaepidemin kan drabba många afrikanska länder hårt, oavsett antal smittade och döda. Viruset kan skapa förödelse och och död utan att infektera någon, genom att slå sönder en ekonomi där folk har små eller inga marginaler. Många fattiga och låginkomsttagare har inga sparpengar och lever från dag till dag. För dem kan den ekonomiska kraschen i kölvattnet av corona innebära svält. För de länder som drabbas hårdast kan det också innebära politisk oro som kan förvärra situationen ytterligare.

Rwanda har till exempel redan stängt sina gränser, vilket är klokt, men också förödande för ett litet land som är nästan helt beroende av bistånd och ekoturism. Landets ekonomi riskerar att nästan upphöra att existera på grund av detta, vilket är extra tråkigt eftersom landet gjort stora ekonomiska och demokratiska framsteg sedan folkmordet.

Kinesiska intressen styr en stor del av ekonomin i flera afrikanska länder och det pengaflödet är stoppat tillfälligt, vilket kommer att orsaka skada även om kinesiska investerare och arbetsgivare återvänder. Det kan i sin tur skapa en ny flyktingström till Europa som kan få den under 2015 att blekna. Det vore katastrof: Europa kommer att vara betydligt sämre rustat ekonomiskt för att hjälpa någon och folk riskerar att dö på vägen.

Statsepidemiologen Anders Tegnell fick kritik för att han åkte och hjälpte till med instiftande av en folkhälsomyndighet på plats i Somalia i coronaepidemins början, men det var helt rätt val. Det har ofta sagts från invandringsskeptiskt håll att vi ska "hjälpa folk på plats". Det är just det som kommer att behövas i det här fallet: ju mer hjälp i form av kunskap och material vi kan erbjuda hårt drabbade afrikanska länder, som ligger efter oss i smittkurvan, ju mer kan vi hjälpa oss själva genom att göra det möjligt för folk att stanna kvar i sin hembygd.

Opinion

Alla ska förstå vad som händer i samhället

Opinion
Opinion Att somalier har varit överrepresenterade bland coronaoffren beror på att vi varit för dåliga på samhällsinformation.

Svensk-somalier har fortsatt att umgås och hälsa på varandra när de varit sjuka. Det förklarar varför så många av dem som intensivvårdats i Stockholm tillhör den gruppen. Jihan Mohamed, som är styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen tror att det kan handla om att det är kulturellt betingat att man tycker det är viktigt att träffas ofta och att hälsa på att stötta dem som blir sjuka. Svensk-somalier har hamnat i den här situationen eftersom de inte tagit del av coronainformationen och inte läser svenska dagstidningar i någon större utsträckning.

Även andra invandrartäta städer i Sverige kan få det här problemet om man inte når ut. Flera frivilliga organisationer har börjat spela in filmad information på olika språk, så även de få som inte kan läsa ska kunna ta det till sig. Svenska myndigheter och invandrartäta kommuner bör titta på det och fråga sig om de bör dela samhällsinformation på något annat sätt än de gör nu. Det står klart att en utvärdering krävs när krisen är över. Samhällsinformation måste kunna nå ut.

Detta kan också vara ett sätt att nå fram till etniska grupper där det finns många som aldrig sig svenska med att det finns stora fördelar med att lära sig språket, åtminstone hjälpligt. Att inte förstå vad som händer i samhället kan vara farligt, som vi ser här.

Opinion

Förtroendet ökar för Löfven

En bild på statsminister Stefan Löfven
Stefan Löfven.
Fotograf: Fredrik Sandberg/TT
Opinion
Opinion Svenskarna har fortsatt högt förtroende för myndigheterna som arbetar mot krisen.

Förtroendet för statsministern och regeringens sätt att hantera coronakrisen ökar, enligt en undersökning av SvD/Sifo. Svenskarna är också fortsatt positiva till hur Folkhälsomyndigheten och vården hanterar pandemin. Det kommer att underlätta för att få dem att följa fortsatta, och eventuellt strängare, förhållningsregler för att hantera krisen.

Coronakrisen har inneburit slutet för på förtroendekrisen för Stefan Löfven och socialdemokratin. De flesta tycker att statsministern gör ett bra jobb och att regeringen tagit sitt ansvar. Precis som vanligt kan man se en tydlig koppling mellan partisympatier och förtroendenivå för myndigheter. Socialdemokrater, Vänsterpartister och Centerpartister har stort förtroende för Folkhälsomyndigheten, vilket är i enligt med det generellt höga förtroendet för samhällets institutioner man kan se hos de partiernas väljare.

Sverigedemokrater känner minst förtroende för regeringen och Folkhälsomyndigheten, vilket inte kommer som någon överraskning. Deras väljarkår kännetecknas just av en större misstro mot samhället än andra partiers. Jimmie Åkesson är också den enda partiledare som avvikit från den allmänna svenska linjen och velat se stängda skolor.

Sverigedemokraterna faller dock i opinionen. Kanske kan opinionsfallet förklaras med att partiet aldrig varit i regeringsställning. Det finns inget sätt att veta hur Jimmie Åkesson skulle hantera en sådan kris. Det känns förmodligen tryggare med Stefan Löfven vid rodret även för den som övervägt att missnöjesrösta på SD i ett kommande val.

Svenskarna tycker med andra ord som svenskarna brukar tycka, även i kristider.

NÄSTA ARTIKEL