Johan Aronsson är en av de två nya äga­rna av Di­rek­ten i Höör. Foto: Na­ta­lie Radlovacki
Stam­kunden Ralle Calsén har en gång i tiden sor­te­rat vy­korten inne i bu­tiken.

Nya äga­re till Di­rek­ten

Höör För­ra vec­kan skrev Skåns­kan om Di­rek­tens arma öde ef­ter att före detta äga­ren Daniel Petian skulle stänga.
Butiken har nu räddats av de nya äga­rna Johan Aronsson och Pat­rik Martinsson.

Kil­larna har en bak­grund som tjäns­te­män i bygg­bran­schen i över tio år, nu vill de istäl­let be­stämma över sig själva.
– Det är inte så stor skill­nad egent­li­gen. Nu kommer vi att sälja dric­kor istäl­let för plan­kor, säger Johan Aronsson skämt­samt.
Deras plan är att utöka tjänsterna som er­bjuds i bu­tiken och så små­ning­om över­gå till att vara ”pas­si­va äga­re”.

– Det menas med att vi äger bu­tiken, men låter andra driva den. Vi är ju egent­li­gen från Smö­gen och pla­nerar inte att bo­sätta oss här i Höör.
Men först ska de då för­söka öka bu­tikens om­sätt­ning. Detta med olika me­del.
– Vi vill bli om­bud för DHL, Schen­ker och Skå­ne­tra­fi­ken igen. Även Postnord ska vi för­söka för­handla med, tro de bara vill ha sina om­bud vid jät­tar som Ica och Coop.
De vill även för­länga öp­pet­tiderna ge­nom att hålla öp­pet mel­lan kloc­kan 06 till 20, så att spe­la­rna hinner se klart travet.
– Det är vik­tigt för oss att lyckas be­hålla stam­kunderna, säger Johan Aronsson.

En glad så­dan är Ralle Calsén som handlat på Di­rek­ten i flera år.
– Jag var med när Töserna drev stället, då sor­te­rade jag vy­kort ibland. Ett jävla jobb, säger han med ett skratt.
För­ra äga­ren Daniel Petian hjälper till un­der start­dagarna som han själv kallar ”över­gångs­pe­ri­oden”.
– Kil­larna måste bli god­kända av de stora le­ve­ran­törerna.
Daniel Petian hänger dock inte läpp vid över­läm­nan­det, utan blickar fram­åt.
– Mitt mål är nu att bli en van­lig anställd i en för­bu­tik.

Dagens fråga

I går var det Internationella reptildagen. Kan du tänka dig att ha orm?

Loading ... Loading ...