Man åtals för sexuellt ofredande på Malmöfestivalen

Malmö En 31-årig man åtals nu vid Malmö tings­rätt för att ha sex­u­ellt ofredad två flic­kor un­der Malmöfestivalen.

Båda brotten ska ha skett un­der en kvälls­kon­sert på Stor­tor­get för­ra året. Flic­korna var båda un­der 15 år och hade kommit till kon­serten med en grupp vänner.
Den 31-årige mannen som miss­tänks för ofre­dan­det stod un­der kon­serten bak­om gruppen, och be­skrivs i för­hör ha stått ”onö­digt nära”.
Mannen ska se­dan ha tagit en av flic­korna på rum­pan. En stund senare ska han ha trycka sitt kön mot en an­nan av flic­korna.

Två av flic­korna gick i väg för att in­for­mera ord­nings­vakter om hän­del­serna och pekade se­dan ut mannen.
Mannen fördes till po­lis­boden av vakterna och greps se­dan av po­lis.

I för­hör från den ak­tu­ella kvällen nekade 31-år­ingen till an­kla­gel­serna.
Han hävdade att han stod långt bak i kon­sert­havet och att när mu­siken började spela strömmade myc­ket folk till. Han ska då ha puttats fram­åt och fallit till marken. Un­der fallet kom hans arm emot en av flic­kornas axel, vilka stod en bit fram­för honom.
I flera vitt­nes­för­hör har vänner till de be­rörda flic­korna, som var på platsen, sagt att de såg delar av hän­del­serna.
Mannen åtals nu för två fall av sex­u­ellt ofredande mot flicka un­der 15 år.

Dagens fråga

Litar du på opinionsundersökningar?

Loading ... Loading ...

Webbkryss