Kor på vägen

Ballingslöv Framkomligheten på väg 23 är just nu begränsad på grund av kor som rör sig på och intill körfältet. Det gäller båda riktningarna från Sjömellet till Rävninge i höjd med Ballingslöv.

Arbetet förväntas vara avslutat 07.45, enligt Trafikverkets hemsida.