Böneförbud JO-anmäls

Bromölla Bromölla kommuns beslut om att införa böneförbud för samtliga kommunanställda anmäls till Justitieombudsmannen (JO).

Tidigare i juni tog Bromölla kommun beslutet att anställda inom kommunen inte längre skulle ha rätt att be på arbetstid, oavsett religion.

Kommunstyrelsens ordförande Eric Berntsson (SD) sade då till Kristianstadsbladet, att intentionen med förslaget är att personal inte ska lämna sina arbetsuppgifter för att gå och be, eftersom att det hindrar arbetet.

Nu anmäls beslutet om böneförbud till JO. I anmälan saknades dock de bifogade handlingarna och myndigheten kräver mer information innan beslut kan fattas.

– Vi vill helt enkelt se hur rutinerna i beslutet ser ut i sin helhet. Därefter får vi se om vi ska utreda det här ärendet eller inte. Vi behöver mer underag för att kunna gåp vidare, säger Maria Wagermark, handläggare på JO till Kristianstadsbladet.

Beslut i frågan väntas tidigast i augusti.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...