Foto: TT

Antalet råttbekämpningar har ökat i Skåne

SKÅNE Under 2018 ökade råttsaneringarna i Skåne med sju procent och det ser ut att fortsätta öka även i år. Det är främst användningen av de digitala råttfällorna som ökar mest. 

– Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat, säger Thomas Westman i ett pressmeddelande, skadedjursexpert på Anticimex.

Behovet av att hålla råttsaneringen i schack har ökat i takt med att städerna växer. Med hjälp av sensorer upptäcks råttorna och därefter installeras fällorna. I Skåne finns idag  6601 digitala råttfällor utplacerade runtom i länet.

En anledning till att de digitala råttfällorna har blivit populära är på grund av att kemiskt bekämpningsmedel inte är tillåtet att använda längre och som verkar ha visat resultat.

– Fångsten av råttor i avlopp ser ut att minska och det beror främst på att råttpopulationen har minskat där, säger Westman.

Det finns olika teorier om vad det kan bero men en är att det grävs mycket i städerna vilket kan störa råttornas hemmiljö.

– Om en plats blir störd byter råttorna hemmiljö men det kan också finnas andra faktorer som påverkar, säger Maria Mostadius, museiintendent vid Biologiska museet i Lund.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...