Chauf­för gömde to­bak i bus­ke

Södra Sandby Den 32-årige last­bils­chauf­fören gömde to­baks­va­ror i bland an­nat ett bus­ka­ge i Södra Sandby. Nu döms han för för­sking­ring till vill­kor­lig dom.

Den 32-årige mannen jobbade för ett hal­ländskt
bud­fö­re­tag som tar trans­port­upp­drag att köra ut va­ror från Ica:s cen­tral­la­ger i Helsingborg till bu­tiker i söd­ra Sverige.
Den 25 ap­ril såg en boende i när­heten av Lin­de­gårds­vä­gen i Södra Sandby hur en last­bil stod par­kerad vid ett bus­ka­ge och hur en man flera gånger gick fram och till­ba­ka mel­lan bus­ka­get och for­donet.

Vitt­net cyklade till­sam­mans med en an­nan man ner till bus­ka­get där de fann kar­tonger med to­baks­va­ror till ett vär­de om 90 000 kro­nor.
Po­lis till­kallades och mötte upp last­bils­chauf­fören, som vid det laget hade kört last­bilen en bit läng­re ner på ga­tan.
Där hade han ti­digare sam­ma för­mid­dag lämnat last­bilens släp.
To­baks­va­rorna i bus­ka­get skulle le­ve­rerats till byns Ica­bu­tik sam­ma dag.
När po­lisen i bör­jan av maj gjorde hus­rann­sa­kan på ett vand­rar­hem i nord­väst­ra Skåne där mannen bodde, hittade de 13 stockar snus, fem ci­ga­rett­lim­por samt lösa ci­ga­rett­pa­ket och snus­do­sor, till ett vär­de av när­ma­re 19 000 kro­nor.

Va­rorna saknades från en le­ve­rans till en Ica­bu­tik i Ljungby ti­digare i ap­ril.
32-år­ingen upp­ger att han bara för­varat to­baken på vand­rar­hemmet.
En låda hade ramlat mel­lan va­ru­vagnarna och först ef­ter av­klarad le­ve­rans hade han hittat den.
Då hade Ica-la­gret stängt för dagen och han hade ing­en­stans att göra av to­baken.
Vad gäller hän­del­sen i Södra Sandby vet mannen inte hur det kommer sig att va­ror saknades i le­ve­ransen, han hade bara stannat till för att kissa i bus­ka­get.
Det är up­pen­bara ef­ter­hands­kon­struk­tioner menar Lunds tings­rätt och dömer den ti­digare ostraf­fade 32-år­ingen till vill­kor­lig dom för två fall av för­sking­ring.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...