Biologiska mångfalden är hotad och läget är akut

Den biologiska mångfalden på jorden är hotad och läget är akut.
Exponentiell befolkningsökning, ohämmad konsumtion, förbränning av fossila bränslen, avskogning, sätter nu en enorm press på våra livsuppehållande system.

Växt- och djurarter dör ut i en rasande takt för att aldrig komma tillbaka.
Evolutionen arbetar mycket långsamt så några nya är heller inte att vänta i brådrasket.
Att förlora den biologiska mångfalden innebär slutet för människan.
Det är myllret av djur- och växtarter som skapar, eller snarare ”är”, friska ekosystem.
Och det är från ekosystemen i hav, skogar och floder som vi får luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker.

WWF samarbetar med FN- konventionen om biologisk mångfald med målet att alla människor senast år 2020 skall förstå varför biologisk mångfald är så viktigt.
Budskapet är betungande för att uttrycka sig milt och jag tror att många människor inte orkar att ta det till sig i en redan så jobbig vardag.

Men problemet är där och på riktigt.
Så hur skall man få detta att bli känt och en naturlig diskussion i det dagliga livet utan att det blir för mycket av domedagsstämning och mer av en utmaning?

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...