Maria Knutson Wedel är ny rektor för SLU.

Ny rektor på SLU

På landet

Regeringen har beslutat att anställa Maria Knutson Wedel som rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Hon tillträdde sin tjänst den 15 juni och ska efterträda professor Peter Högberg
Maria Knutson Wedel föreslogs av styrelsen för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, att bli ny rektor.
– Hon har både de ledaregenskaper som krävs samt vetenskaplig förankring. Hennes bakgrund och erfarenhet stämmer väl in på de krav vi ställt i kravprofilen för tjänsten, säger styrelsens ordförande Rolf Brennerfelt.
SLU-styrelsen har också beslutat att förordna SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck till tillförordnad prorektor under samma tid.
Maria Knutson Wedel är 55 år och är sedan 2012 vicerektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg med ansvar för bland annat grundutbildning.

Läs På landet

Webb-tv