Stöd till pestdrabbade grisbönder

På landet

Kinesiska myndigheter har beslutat om ett stödpaket för att stötta grisbranschen som drabbats hårt av afrikansk svinpest.
Det rör sig bland annat om förenklade lånevillkor, kortare handläggningstider, förlängd lånetid för lån som går ut inom kort. Dessutom har man fattat beslut om att de drabbade bönderna ska ha en maxränta på 2 procent, uppger Jordbruksaktuellt.
Enligt det ansvariga ministeriet bör särskilt fokus läggas på gårdar med storskalig produktion.
Afrikansk svinpest (ASF) har drabbat Kina hårt och drygt 20 procent av alla grisar har fått avlivas under det senaste året.
Importen av griskött har ökat kraftigt, vilket lett till ökade priser i bland annat Danmark och Tyskland.

Läs På landet

Webb-tv