Mumindalen är Svedalas äldsta förskola från 70-talet. Nu ska den och Hattstugan rivas för att ge plats åt två nya. Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Ett steg närmare två nya förskolor

Svedala Kommunstyrelsen beslutade att gå på utbildningsnämndens linje.
Nya förskolor i Klågerup och Bara rycker därmed ett steg närmare.

Kommunstyrelsen går på utbildningsnämndens linje och vill avbryta den planerade ombyggnaden av Mumindalens förskola i Klågerup.

Istället vill man bygga en ny, med plats för 200 barn, och ger strategiska planeringsenheten i uppdrag att ”snarast finna lämplig mark i Klågerup” för bygget.
Man ger också kommundirektören i uppdrag att förhandla reglering av förgäveskostnader med Svedab.
”Ett större helhetsgrepp”, kallar kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) omtaget för:
– Ibland är det inte rätt satsning att vidareutveckla mindre enheter. Ibland är det bättre att ta ett större helhetsgrepp och bygga en ny större. Det är bättre för Klågerup att få en bra lokal än att docka på något till en äldre byggnad, säger Linda Allansson Wester.
Tidigare i år skrev Skånskan (21/5) om att 95 barn och personal flytta från Mumindalens huvudbyggnad, då inomhusmiljön dömdes ut, samtidigt som man hittade spår av arsenik på förskolans lekytor.
Även utbildningsnämndens förslag om rivning av Svedalas äldsta förskola, Hattstugan i Bara, fick bifall av kommunstyrelsen.

Hattstugan ska ersättas med en ny modern förskola för 160 platser, som också ska fungera som matsal för Baraskolans elever.
Detta efter att man kommit fram till att byggnadens skick gjorde det mer ekonomiskt hållbart att riva och bygga nytt istället för att bygga om, vilket Skånskan skrivit om tidigare (6/2).

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...