Domen i högskoleprovsmålet, om fusk vid hög­sko­le­provet, måste göras om. Do­ma­ren i målet an­s­es av hov­rätten jä­vig, efter­som han uttalat sig på ett sätt som kan tolkas som att han tagit ställ­ning i skuld­frå­gan i för­väg. Ofta ifrå­ga­sätts nämn­de­manna­sy­stemet för att lek­män skulle vara okun­niga och opå­lit­liga. Det kan up­pen­bar­li­gen även väl­ut­bil­dade ju­rister.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...