Oförändrad skatt i regionen 2020

skåne De fyra allaianspartierna fick igenom sitt budgetförslag i regionfullmäktige på tisdagen.
Det betyder oförändrad skatt och satsningar på primärvården.

‑ Budgeten innehåller prioriteringar som gör det möjligt att växla upp och satsa på framtidens effektiva sjukvård och fungerande kollektivtrafik. Vi står inför uppgiften att på en gång bygga ut den nära sjukvården och rusta upp våra sjukhus, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

Liberalernas gruppledare Gilbert Tribo (L) pekar på förstärkningen av de skånska vårdcentralerna samt organiserad PSA-mätning och mer pengar till dialysvården.
‑ Om vi ska kunna möta de utmaningar som Region Skåne står inför måste vi också ha mod att tänka nytt. Därför är jag mycket nöjd med att Allians för Skåne inför en helt ny innovationspeng för att stimulera nya idéer och arbetssätt i den skånska sjukvården, säger Gilbert Tribo.

Centerns gruppledare Annette Linander lyfter upp nya arbetssät som incitamentsstyrning och digitala verktyg för den nära vården och kollektivtrafiken i Skåne.
‑ Nu vidtar ett arbete där inte bara minus ska bli plus, utan där ytterligheter och ytterpunkter ska mötas. Där digitaliseringen ska göra oss mänskligare, där avståndet mellan östra och västra Skåne ska minska, och där vårdkedjan kommer att kunna leverera en högre utväxling, tack vare att vården ges på rätt nivå, säger Per Einarsson gruppledare för Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet ville höja skatten för att slippa de nedskärningar som alliansens budget innebär.
‑ Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur behöver finansieras, inte påläggas besparingar men Alliansens budgeten gick igenom, säger Vänsterpartiets gruppledare sara Svensson.
– Vi behöver öka resurserna till sjukvården och kollektivtrafiken för att vi faktiskt blir fler invånare som använder dem, utan tillskott har vi inte möjlighet att utveckla verksamheterna och bygga den välfärd som alla i Skåne behöver, fortsätter Sara Svensson.

Alliansen låtsas som om tiden står still, menar Socialdemokraterna.
‑ De borgerliga har inte fått kontroll över ekonomin. Deras politik har ökat orättvisorna i stället för att minska dem, säger Henrik Fritzon (S) oppositionsledare.
I stället för att acceptera att reformutrymmet är 170 miljoner kronor med oförändrad skatt, har alliansen i sin budget som regionfullmäktige beslutat satsningar för drygt 1,2 miljarder kronor, förklarar Henrik Fritzon.
S ville höja skatten med 15 öre.
‑ Vi socialdemokrater säger nej till besparingarna i alliansens skånska budget och vi ger sjukvården full ersättning för ökade löner och priser, för att mer vård kommer behövas när vi blir fler skåningar och för att köpa in ny teknik och mediciner. Vi vill satsa på mer resurser till sjukvården, sänkta priser i tandvården och utbyggd kollektivtrafik, kommenterar Henrik Fritzon.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...