Malmö

Rosengård har fått fyra novellsamlingar

Nancy Salih och AC Chaabi går på högstadiet på Apelgårdsskolan och tycker att det är jätteroligt att vara med i novellsamlingarna som getts ut. Författaren Ingrid Remvall har arbetat med eleverna i tre månader och på torsdagen var det dags för bokrelease för alla fyra novellsamlingarna där samtliga 300 elever medverkar.
Malmö
Malmö Rosengård har fått 300 nya författare. Fyra novellsamlingar där eleverna på Apelgårdsskolan skriver om Rosengård gavs ut på torsdagen.

Projektet har letts av barn- och ungdomsförfattaren Ingrid Remvall från Lomma och pågått i tre månader. Uppdraget var att skriva en novell där handlingen skulle utspela sig på Rosengård.

– Rosengård är den röda tråden i novellerna, berättar Ingrid Remvall. Men alla fick fria händer att skriva i nutid, dåtid, fantasy, skräck eller vad de ville.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Nej till semesterbostad för autister och anhöriga

Vikten av att komma ifrån och återhämta sig gäller för alla grupper i samhället.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Malmö
MALMÖ Det blir inget Antons hus för autister och deras anhöriga just nu. När funktionstödsnämnden tar upp ärendet i nästa vecka får de information om att semesterhuset av juridiska skäl inte kan startas som ett idéburet offentligt partnerskap.

– Det är tråkigt att vi inte kan erbjuda våra brukare och anhöriga en semesterverksamhet i tänkt form men vi jobbar vidare för att hitta något alternativ i fortsatt dialog med Antons hus, säger funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar (L).

Det är den ekonomiska föreningen Antons hus som har erbjudit Malmö stad att skapa ett semesterhus för personer med autism och deras anhöriga i syfte att erbjuda avkoppling och återhämtning.

I september 2020 fattade funktionsstödsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett samarbete med föreningen, som innebar att man skulle skaffa lämpliga lokaler på cirka 800 kvadratmeter i eller utanför Malmö. Politikerna är oense om man skulle bygga nytt eller hyra in sig.

Daglig verksamhet

I huset var det tänkt att Malmö stad skulle stå för en daglig verksamheten och föreningen Antons hus skulle bedriva semesterhusverksamheten och att man skulle samarbeta kring en pedagogisk verksamhet kallad Sinnesladan.

När förvaltningen nu redovisar det arbete som gjorts, också med att att ta fram ett upphandlingsunderlag, en budget samt att genomföra en fördjupad juridisk utredning av modellen för samarbetet, har man stött på patrull.

– Utredningen visar att det inte är möjligt att ingå ett samarbete med föreningen kring den verksamhet som föreningen har föreslagit. Det handlar om att kravet på att alla parter ska gå in med resurser i ett idéburet offentligt partnerskap inte uppfylls, skriver funktionsstödsförvaltningen.

Bland annat sägr sig föreningen inte har kapacitet att gå in med några kompletterande resurser, varken materiella eller erfarenhetsmässiga, avseende anpassningar av fysiska byggnader och verksamhetsdrift. Inte heller klarar man av att driva verksamheten i egen regi.

Måste upphandlas

Men också att kostnaderna för semesterhuset beräknades till cirka 2,2 miljoner kronor per år. Enligt stadsjuristernas bedömning kan det uppstå en marknad för en verksamhet av denna storleksordning, vilket gör att den ska upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling.

Eftersom ett idéburet offentligt partnerskap endast kan ingås om det bedöms att den totala verksamheten inte ska upphandlas är inte heller detta krav uppfyllt.

Ytterligare ett skäl är att Malmö stad, på grund av likställighetsprincipen, måste kunna säkerställa att nyttjandet av semesterhuset kan motiveras utifrån skäliga grunder såsom behov av stora anpassningar.

Säkra ansökan

Det innebär att bedömningen av vem som skulle få tillgång till semesterhuset måste göras av funktionsstödsförvaltningens myndighetsavdelning efter ansökan från brukare eller anhöriga.

Det är därför inte möjligt för Antons hus att ha ansvaret för marknadsföring och administration av bokningarna, vilket var tanken i den ursprungliga modellen för samarbetet.

– Vår förhoppning är att vi på något sätt ska kunna erbjuda återhämtning och vila i en fin miljö som en stödjande insats för personer med autism och deras anhöriga. Många anhöriga gör en stor insats i det dagliga som sällan uppmärksammas, menar Roko Kursar.

Vid mötet på måndag föreslås också att nämndens arbetsutskott föreslår ett tillägg i handlingarna att: ”förvaltningen har som ambition och åtagande att stärka samverkan med civilsamhället och kommer att föra dialog med idéburna organisationer kring förvaltningens utveckling av förstärkta återhämtningsstödjande insatser för anhöriga”.

Malmö

Jordbruksmark får inte användas till nytt LSS-boende

Malmö
MALMÖ Planerna på att bygga ett nytt LSS-boende i Tullstorp har stött på motstånd. Länsstyrelsen anser att bevarandet av jordbruksmark väger tyngre än att låta marken användas till den här verksamheten.

I juni meddelade stadsbyggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked för att bygga en ny LSS-bostad på den här fastigheten som ligger utanför Tullstorp nära gränsen mot Burlövs kommun.

Ett par grannar överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som nu beslutat att den här åtgärden inte kan tillåtas på platsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

– Det här är en diskussion som vi får ta internt, kommenterar Linus Sahlström som är enhetschef på Malmö stads funktionsstödsförvaltning. Vi har ännu inte bestämt hur vi ska gå vidare i det här ärendet.

LSS-boendet ska ha tre bostäder, en tomt på 9000 kvadratmeter och planeringen är att det ska kunna stå klart 2024. I närheten finns redan ett boende som ska vara kvar. Nu återstår det att se hur det går med planerna för det nya boendet.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att funktionsstödsförvaltningen sagt att avskildhet är ett absolut krav för det nya boendet. Verksamheten som bedrivs är känslig för störningar och den aktuella placeringen har valts för att den uppfyller kraven på avskildhet och lugn.

Malmö stad hävdar att valet av plats också har gjorts för att jordbruksmarken på området är sämre lämpad för odling än den omgivande jordbruksmarken. Motiveringen är att marken här består av lättare jord med en högre andel sand än omgivande mark som har styv lera.

Länsstyrelsen håller inte med. Den konstaterar att graden av avkastningsförmåga inte har något att göra med brukningsbarheten. Även om marken skulle vara mer åt det sandiga hållet är den växtbärande och även lättare sandjordar kan ge rikligare skördar.

Länsstyrelsen anser att marken ska ses som jordbruksmark och kan utgöra en markreserv av visst värde.

Malmö stad måste titta på andra lämpliga platser för LSS-boendet, anser länsstyrelsen.

– Även om kraven på miljön runt sökt boende är höga har det inte visats att behovet av åtgärden inte kan tillgodoses på annan mark, påpekar länsstyrelsen bland annat i sitt beslut.

Malmö

Notalgi när bevarare firade Pålssondagen

Sonja och Hans Allbäck började i princip sin linjoljekarriär med Pålssongårdens fönster. Nu exporteras deras färger till USA. Slotten Versalliles och Amalienborg har målats med deras kulörer.
Foto: Lena Breitner
Malmö
Käglinge Säsongens sista öppet hus i Pålssongården hölls på söndagen. Flera som var med om att återskapa gården i Käglinge i mitten på 1980-talet var på plats. Här i byn gick startskottet för en framgångsrik företagsverksamhet.

På söndagen firades Pålssondagen. Det är säsongens sista öppet hus för Käglinge egnahemsförening.

Många fick höra om ägaren Gustaf Pålsson, vars arvegård uppförts efter enskiftet 1806.

– Jag gissar att det stod klar 1810, säger Per Ragnarson.

Han stödjer sig på rollatorn. Ordförande var han under några avgörande år i Käglinge egnahemsförening. Han hade bott i byn sedan början på 1970-talet, men när landsvägen sänktes med 70 centimeter fick han plötsligt en dag 1985 upp ögonen för den övergivna gården som höll på att förfalla.

Per Ragnarson var med om att driva igenom en restaurering på 1980-talet av Pålssonhuset. Malmö planterings- och försköningsförening gav en stor donation.
Foto: Lena Breitner

– Det var utdömt som bostad 1930. När vi såg det här sa vi att så här får det inte se ut.

Per Ragnarson var då chef för Tekniska museet i Malmö och hade kontakter med Malmö planerings- och försköningsförening, som ansåg att en liten oansenlig skånegård i utkanten av Malmö var värt att bevara.

– Anslagen vi fick 1985 är över en halv miljon kronor i dagens penningvärde. Det räckte till två års renoveringen.

Gustaf Pålsson ägde fastigheten och var överlycklig för att någon ville ta sig an gården. Lördagen den 9 maj 1987 satt han utanför huset och höll ett tre kvart långt tal, som avslutades med att han var så lycklig att hans morföräldrars gård skulle leva vidare.

Hans Allbäck tycker det är pedagogiskt man öppnat ett hål för att visa gammal byggteknik. Det är inte tegelsten utan skånsk lera blandad med sand som soltorkats. Är dock fuktkänsligt varför man täcker med kalkputs inne och ute.
Foto: Lena Breitner

Besökarna på Pålssondagen kunde lyssna på Sonja och Hans Allbäck. Paret hade blivit sjuka av att arbeta med lösningsmedel och moderna färger. Nu fick de uppdraget att restaurera Pålssonhusets fönster. Det blev ett av deras första arbeten med linoljefärger, som de tog fram med hushållsassistent.

Numera gör Allbäcks linoljefärger i Ystad större partier och har stor export till USA och har satt färg på både Versailles och Amalienborg.

– Den där ringen du ser på fönstret, säger Sonja Allbäck och pekar i en broschyr. Det är en originalfärg från 1680 som vi tagit fram. Så du kan beställa Versaillesgult.

Paret Allbäck är pensionärer och håller på att lämna över till en ny generation företagare.

– Tänk att kultur till och med kan vara lönsamt, myser Per Ragnarson.

Pålssongården i Käglinge är döpt efter Gustaf Pålsson, som var fjärdingsman, kyrkovärd och hembygdsvårdare.
Foto: Lena Breitner

Malmö

Överklagar nej till dörr i kulturhistoriskt kvarter

Så här är det tänkt att den nya dörren och trappan skulle se ut.
Foto: Malmö stad
Malmö
MALMÖ En bostadsrättsförening i Rörsjöstaden överklagar nu stadsbyggnadsnämndens nej till ett bygglov om att sätta upp en ny dörr och en trappa ut mot en innergård i ett kulturhistoriskt kvarter.

– Vi menar att uppförandet av en altandörr mot gården som inte ska nyttjas som en huvudsaklig entré för dagligt bruk inte i betydande mått kommer att förvanska innergårdens karaktär, skriver HSB Bostadsrättsförening Judit i Malmö i sitt överklagande.

Tanken enligt bygglovsansökan är att ersätta ett fönster i en lägenhet mot gården med en dörr i trä i tidstypisk stil med fasad, två sidofönster och en trappa i obehandlat trä. Den boende skriver också att en liknande dörr har godkänts på en granngård liksom omfattande renoveringar av fastigheten.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Kyrkoval 2021

Många passade på under valdagen

En mamma och en pappa står med sina döttrar och ler in i kameran. Bakom sig har de en vacker gammal vägg i brunrött tegel.
Foto: Lena Breitner
Malmö
Nyheter
Malmö En strid ström av röstande sökte sig till vallokalerna i Malmö på söndagen. Många har en tradition att rösta på valdagen. Familjen Axén-Frid tog med 16-åriga Kajsa Frid, som fick rösta i sitt första kyrkoval.

På söndagen var det valdag i kyrkovalet. Till S:t Petri Kammare på Göran Olsgatan kom en strid ström av människor.

Utanför stod flera företrädare för enskilda partier och nomineringsgrupper och delade ut valsedlar. Här kunde man också få St Petris konsertprogram av organisten Carl Adam Landström.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Online casino

Tips för att bli kvitt med ditt spelmissbruk

Online casino Under de senaste åren har det skett en ökning bland personer som hamnar i ett spelmissbruk. Denna ökning står i tät korrelation med ökningen av online casinon och dess tillgänglighet. Online casinon ger spelare en unik möjlighet att på kort tid kunna göra stora insatser på flera olika spel vilket ökar risken för ett osunt spelande.

Sverige har på många sätt varit ett föredöme när det gäller att bemöta spelmissbruk i olika former. Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar som visar på att ungefär 2% av Sveriges befolkning lider av någon typ av spelmissbruk. Denna siffran ser dock ut att stiga till följd av online casinons framåt marsch.

”Folkhälsomyndigheten anser att spel om pengar nu är en folkhälsofråga i Sverige. Kriterierna för att något ska klassas som en folksjukdom är att det ska drabba många och kan ha allvarliga konsekvenser. Man har därför numera ett antal stödlinjer samt information och hjälp att tillgå den som utvecklar ett problem med spel om pengar.”

Spelmissbruk är precis som med andra missbruk en sjukdom som inte bara drabbar personen som har missbruket utan även anhöriga. På stodlinjen.se kan man få professionell hjälp både som person som lider av ett missbruk och anhörig till personen. Det är viktigt att komma ihåg att spelmissbruk även kan bero på någon annan psykisk sjukdom. Spelmissbruk kan även bidra till att man utvecklar psykisk ohälsa. Det är vanligt att personer som utvecklar ett spelmissbruk parapellet hamnar i en depression eller drabbas av stark ångest.

Hur definieras ett spelberoende

I Sverige definieras ett spelberoende som ett sjukdomstillstånd. Man kan enkelt definiera spelberoende som när en person inte klarar av att hantera sitt spelande om pengar. Man kan helt enkelt inte sluta spela fast än att man borde och fast än att pengarna tar slut.

Personer som utvecklar ett spelberoende är oftast själva inte medvetna om sitt beroende förs än spelandet redan har gått över styr. Det brukar innebära att personer som har ett spelberoende ofta har levt med problematiken under en längre period innan de får ordentlig hjälp och behandling. Det kan ske i faser och spelmissbruk är oftast något som smyger sig på utan förvarning.

Symptom

Det finns några olika symptom man bör vara vaksam på när det gäller ens casinospelande. Symptomen kommer troligtvis inte över en natt utan utvecklas långsamt under en längre period.

- Man ökar ständigt sin omsättning för att öka spänningen i sitt spelande.

- Man ljuger om sitt spelande. Man ljuger då ofta om hur mycket man spelar för och om hur mycket tid man spenderar på sitt spelande.

- Man blir på dåligt humör och stressad om man inte kan spela den mängd man vill.

- När man förlorar pengar försöker man direkt vinna tillbaka dem.

I flera fall är det personens närstående som uppmärksammar om den ohållbara situationen och ber personen skaffa hjälp. Detta kan verkligen fungera som en väckarklocka och vara vändpunkten till ett mer sunt liv.

Lyckas undvika spelmissbruk

Har du redan ett fullt utvecklat spelmissbruk så är dessa tips inte något du bör ta till. Om du har ett spelmissbruk är det viktigt att ordentlig hjälp av utbildade och professionella personer.

Spelpaus.se

Spelpaus.se är ett verktyg som ägs av Svenska Spelinspektionen som ska hjälpa personer att kunna kontrollera sitt spelande. Spelpaus innebär att du stänger av dig från alla online casinon med svensk spellicens. Man väljer om man vill stänga av sig 1, 3, 6 månader eller tillsvidare. Under denna period kan man inte avbryta sin avstängning utan måste vänta ut hela perioden.

Spelgräns

Svenska Spelinspektionen och regeringen har nu bestämt att alla online casinon med svensk spellicens måste se till att alla spelare sätter en spelgräns för sitt spelande. Här bör du som spelare tänka efter och sätta en lägre gräns än vad du först tänkt sätta.

Skifta fokus

Detta kanske är det svåraste med det kan vara en bra idé att verkligen försöka skifta fokus. Kan du lägga all den tid och energi du lägger på online casinon på något annat? Försök hitta ett sunt substitut för spelandet. Kanske finns det en träningsform du aldrig testat men kan pröva nu? Matlagning eller bakning? Det finns massor av härliga alternativ.

Ekonomiska påföljder

Utöver psykiska efterföljder av ett spelmissbruk leder det även ofta till ekonomiska svårigheter. Det är vanligt att spelare tar flera olika lån från olika långivare för att kunna finansiera sitt spelande. Mobillån med hög ränta är lätt att få men desto svårare att betala tillbaka.

Om man som spelare samlat på sig höga och dyra skulder är det viktigt att vara ärlig mot sin omgivning för att kunna få ordentlig hjälp. Kontakta din bank och förklara ditt läge. Det är väldigt ofta en bra idé att samla alla lån till ett stort lån för att slippa höga räntor och dåliga avtal.

Malmö

Måsen vågar nytt utan att krångla till det

Foto: Emmalisa Pauly
Malmö
Kultur och nöje
Recension Tidningens recensent Anna Lindblom har sett Anton Tjechovs pjäs Måsen på Malmö Stadsteater och älskar det hon ser.

Anton Tjechovs Måsen är en rätt rörig pjäs om ett rätt jobbigt gäng. Skulle man kunna säga. Man skulle inte ljuga.

Men en precis lika sann beskrivning är att den i en andlöst träffsäker ögonblicksbild lyckas fånga osannolikt många sidor av människans rörande försök att få rätsida på det vi kort och gott brukar kalla livet. Det hela tilldrar sig på ett gods på den ryska landsbygden, ägt av den sjuklige gamle statstjänstemannen Sorin, där hans syster, den firade aktrisen Irina Arkadina, har dragit sig undan för att vila sig lite från sin glimrande karriär tillsammans med sin älskare, den likaledes firade författaren Boris Trigorin. Arkadinas son Konstantin delar sin tid mellan misslyckade försök att vinna sin mors kärlek, ett jämmerligt trånande efter grannflickan Nina samt en uppriktig lust att hitta ett nytt och personligt uttryck i litteraturen och dramatiken. Tillsammans med en handfull omistliga bifigurer virvlar de runt i en kort men intensiv dans där alla älskar (i bästa fall sig själva, men oftast någon som älskar någon helt annan), vissa frenetiskt försöker skapa sig en framtid, några har gett upp innan de ens har börjat, och andra förbannar att livet antingen går för fort eller redan har passerat.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Söderslätt

Svenne Hedlund förd till med ambulans till SUS i Malmö

Svenne Hedlund. Arkivbild.
Foto: Rickard Nilsson/TT
Söderslätt
Malmö
Trelleborg Svenne Hedlund skulle ha uppträtt i Trelleborg men har blivit sjuk och har förts till sjukhus med ambulans, skriver Aftonbladet.
PREMIUM

Sångaren skulle ha uppträtt med sitt band Hep Stars i Parken i Trelleborg, men blev dålig under lördagen och tvingades att ställa in sin medverkan. Vad den 76-årige artisten har drabbats av är än så länge oklart, uppger hans representant Ulf Stjernbo.

– Vi valde att ringa ambulans och han är inlagd på akuten i Malmö nu, och där han kommer att ligga kvar till i morgon för prover. Men han är fullt talbar. Vi vet inte vad det är eller vad som har hänt just nu. Men någonting har hänt, för han mådde verkligen inte bra, säger Stjernbo till Aftonbladet. (TT)

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Ahmedhodzic: Frustrerande att vi inte kan vinna

Fotbollsspelare
Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
Sport
Fotboll Malmö FF tappade, för andra lördagen i rad, poäng på hemmaplan. Djurgården kvitterade till 1-1 med bara tio minuter kvar att spela och luften gick ur hela Stadion.

Fram till dess hade MFF haft ett antal fina chanser att göra 2-0 och stänga den här toppmatchen. Tre poäng hade dessutom inneburit att MFF hade gått förbi Djurgården i den allsvenska tabellen tack vare en bättre målskillnad.

Nu blev det inte så, och de 5 532 åskådarna lommade besviket hem i den kylslagna kvällen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL