ESO 495-21 är "bara" 3000 ljusår från kant till kant men i dess mitt kan finnas ett supermassivt svart hål.. Foto: ESA Hubble/NASA

En liten galax med ett stort hjärta

Rymden Hubble-teleskopet har fångat galaxen ESO 495-21. Trots att galaxen har en bråkdel av Vintergatans storlek skapar den nya stjärnor i en rasande takt. Och det finns tecken som tyder på att den i sitt hjärta kan ha ett supermassivt svart hål, något mycket ovanligt för galaxer av dess storlek.

Galaxen är belägen 30 miljoner ljusår från oss i konstellationen Pyxis (Kompassen). Det är en så kallad starburstgalax, det vill säga en galax med en exceptionellt hög, närmast explosionsartad, produktionstakt av nya stjärnor jämfört med vanliga galaxer. Den skapar nya stjärnor uppemot tusen gånger snabbare än vår egen galax.

Vintergatan har ett eget supermassivt svart hål, Sagittarius A som är fyra gånger så massivt som solen. Dvärggalaxen ESO 495-21 är bara tre procent av Vintergatans storlek men ändå finns det tecken som tyder på att den har ett supermassivt svart hål som är mer än en miljon gånger så massivt som solen, skriver den europeiska rymdorganisationen ESA i ett pressmeddelande, något som är mycket ovanligt.

Det svarta hålet i ESO 495-21 kan ge ledtrådar till hur galaxer utvecklades i det tidiga universumet. Det debatteras fortfarande om galaxer skapas först och sedan krossar materia i dess mitt till ett svart hål eller om svarta håll drar galaxer till sig. Att hitta ett svart hål i hjärtat av en liten galax med odistinkt form och hög aktivitet ses därför som ett starkt indicium för den sistnämnda teorin.

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...