Spårvagn i Lund men buss i Malmö Andraledare

Spårvagnar i Skåne blev spårväg i Lund, sedan Malmö, Helsingborg och Region Skåne backat ur. Malmö och Helsingborg har valt att satsa på busstrafik i stället. Många hävdar att buss är billigare och effektivare, men en spårväg signalerar beständighet och har möjlighet att transportera betydligt fler personer. Det har varit många protester i Lund, till och med ett parti bildades i syfte att stoppa spårvägen, men det lyckades alltså inte.
Nu börjar bygget i Lund gå in på sista etappen och kontaktledningar sätts upp. Det har fått en del att ifrågasätta tekniken och diskutera kring om den är modern.
Projektledningen har emellertid klart för sig varför man valt just kontaktledningar och det går helt ut på driftsäkerhet. De tekniker som kanske verkar mer moderna har inte provats i nordiskt klimat, med snö och slask. Och batteridrift är dyrare, vilket knappast är vad ett redan dyrt projekt behöver. Dessutom är antalet leverantörer få, vilket inte är bra ur upphandlingssynpunkt.
Politikerna i Lund är försiktiga efter debatten för några år sedan och de planerade utbyggnaderna av fler linjer har skjutits på framtiden. Inget parti verkar helhjärtat stå upp för fler spårvägslinjer, men kanske kan det ändra sig när trafiken kommit igång och resenärer och lundabor i övrigt ser, och använder, trafiken i verkligheten. Spårvägen gör staden mer sammanhållen.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss