Lurades på pengar

Lund

En kvin­na i 40-års­ål­dern har an­mält att hon ut­satts för ett så kallat ro­mans­be­drä­ge­ri. Hon hade i tre må­nader kon­takt med en man på nätet. Tanken var att mannen, som bor utom­lands, skulle resa till Sverige för att träffa kvin­nan.
Men för detta be­hövde han en summa pengar. Kvin­nan över­talades att föra över to­talt 59 000 kro­nor till mannen som se­dan ald­rig kom på be­sök.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss