Be­stu­len un­der städ­dag

Lund

Un­der en ge­men­sam städ­dag på ett stu­dent­bo­en­de på Tor­na­vä­gen ska en stu­dent i 30-års­ål­dern ha blivit av med sin da­tor.
Dörren till bo­en­det stod öp­pen och stu­denten be­fann sig vid till­fäl­let i köket. När han kom till­ba­ka till sitt rum upp­täckte han att nå­gon varit där och tagit med sig da­torn.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss