Uppemot tio miljarder kostar fusket i trygghetssystemen.

Oroväckande stort fusk

Det har alltid fuskats inom ramen för våra sociala trygghetssystem. Förr fanns det särskilda sjukskrivningsläkare som den som ville vara sjuk brukade vända sig till och som sjukskrev på löpande band eftersom det gav goda inkomster.
Ett annat sätt att fuska var skenseparationer, den ena parten i ett förhållande, oftast mannen, skenskrev sig i en liten etta men bodde kvar med sin kvinna och barnen samtidigt som hon fick bostadsbidrag och bidragsförskott.
På senare år har fuskandet blivit utbrett inom vabbandet-vården av sjukt barn. Föräldrar vabbar men fortsätter jobba och får pengar från två håll. Även fusket där människor inte längre bor i Sverige men är skenskrivna här och via en kompis lyfter ersättningar från trygghetssystemen är en vanlig metod. För några år sedan avslöjades också hur människor som emigrerat och var döda fortfarande uppbar svensk pension i utlandet genom att kontrollerna brustit och anhöriga lyfte pensionerna.
En statlig utredning under ledning av förre biträdande finansministern Sven-Erik Österberg har försökt att kartlägga fusket. Resultatet är skrämmande. Utredningen uppskattar fusket till cirka 8,7 miljarder årligen.
Omfattningen av fusket är skrämmande. Nästan lika skrämmande är en attitydundersökning som utredningen har gjort och som visar att det framförallt bland unga finns en mycket tillåtande attityd till bidragsfusk och brott.
En del av förklaringen till att bidragsfusket är utbrett kan förklaras med otydliga system. Det har också funnits en räddhågsenhet mot att samköra olika register ur integritetssynpunkt, vilket har byggt på onödiga farhågor för ett kontrollsamhälle. Det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att kunna fuska sig till ersättningar från det allmänna. Därför måste utredningen ta fram förslag till bättre kontrollsystem och samhället bli bättre på att utnyttja de idag överlägsna tekniska möjligheter som finns för att kartlägga fusk.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss