Annika Strandhäll. Foto: TT

Rättvis kritik från KU

Opinion

Konstitutionsutskottet prickar Annika Strandhäll för hur hon hanterat ärendet med Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. KU:s Tuve Skånberg (KD) menar att KU riktar så hård kritik man kan ”utan att svära”.

Det finns tillräckligt med frågetecken kring Strandhälls agerande för att kritiken ska kännas rättvis, särskilt med tanke på att den mildras så tillvida att hon trots allt får behålla jobbet. Det gäller bland annat utskottets påpekande om att dokumentationen kring Begleraffären är otillräcklig. Ann-Marie Begler ska ha efterfrågat en motivering till varför hon fick sluta, men inte fått det. Man var självklart skyldig Begler en förklaring till varför hon förlorade tjänsten.

Kritiken gäller dock inte själva avskedandet. KU håller fast vid att en regering måste ha rätten att avsätta generaldirektörer enligt sitt eget huvud.
KU förebrår också Wallströms UD för hur man hanterar offentliga handlingar. Det har hamnat i skuggan av Begleraffären, men är principiellt mycket viktigt. Konstitutionsutskottets ordförande, moderaternas Karin Enström, påpekar att UD lämnat otydliga och delvis missvisande uppgifter till journalister kring Sveriges kampanj för att komma med i FN:s säkerhetsråd.
Så får det självfallet inte gå till. Offentlighetsprincipen är en av grundpelarna för svensk transparent demokrati och slarv eller manipulation bör inte accepteras.

Strandhäll har kvar sin ministerpost efter att ha överlevt en misstroendeförklaring med minsta möjliga marginal. Hon kan räkna med att svängrummet har blivit mindre och att hon kommer att granskas hårdare framöver.

Även Wallström ska se detta som en möjlighet att motverka misstro mot sitt departement, även om kritiken här är mer subtil än den mot Strandhäll. Det är tyvärr inte första gången Wallströms UD kritiseras för hur man hanterar offentliga handlingar och bättring måste till.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss