Foto: Jan Vesala
Words of Wisdom spelas på Kulturen i Lund på nationaldagen.Foto: Jan Vesala
Tre dansare medverkar i Words of Wisdom. Foto: Jan Vesala
Maragreta Larson är numera senior advicer på Teater Sagohuset i Lund och står för sammanställning och regi av berättarföreställningen Words of Wisdom.Foto Håkan Jacobsson

Firar nationaldagen med trespråkig föreställning

Att skapa förståelse mellan människor genom sagor är syftet med EU-projektet Culture Luggage. Teater Sagohuset har arbetat med projektet sedan förra året och under nationaldagsfirandet på Kulturen i Lund presenterar de resultatet – den trespråkiga berättarföreställningen Words of Wisdom.
– Sagornas innehåll är så likt världen över även om det kläs i olika dräkter, säger Margareta Larson från Sagohuset.

Fakta om Words of Wisdom:
Sammanställning och regi: Margareta Larson
Medverkande:
Christine Brorsson, Pietro La Loggia, Yazan Saad, Bader Debs och Izzmat Labbad.
Föreställningsdatum:
6/6: Kulturen i Lund under nationaldagsfirandet, kl 12.30
7/6: På Medborgarhuset i Vittsjö kl 14.00
14/6: På Ljungby berättarfestival, tid ej klar än

Sedan förra året har Teater Sagohuset i Lund, tillsammans med teatergrupper i Grekland och Italien, varit en del av EU-projektet Culture Luggage. I projektet utgår man från att alla människor bär på ett bagage av minnen och erfarenheter och vill hitta sätt att lyfta fram det kulturella arv av drömmar, visdom och levnadsråd som finns i vår gemensamma sagoskatt.
– Första delen av projektet handlade om att samla in sagor från nyanlända, berättar Margareta Larson senior advicer på Sagohuset som har arbetat med projektet sedan start.
– Så småningom kom vi på att vi kunde göra det i samband med undervisning i svenska för invandrade på folkhögskolor, fortsätter hon.

På Glokala folkhögskolan i Malmö började man arbete med en grupp nyanlända där man pratade sju olika språk.
– Det finns något i sagornas uppbyggnad som liknar varandra världen över så även om man inte förstår alla ord så blev det ett väldigt lyssnande, berättar Maragreta Larson. Under veckan som vi jobbade med den här gruppen märkte vi verkligen att de medverkande hittade ord på ett helt annat sätt mot slutet och att de verkligen försökte säga det på svenska och letade ord. Där såg man att sagorna har en otrolig förmåga när det gäller det språkliga, Man hittar till andra lager i sin egen språkliga erfarenhet.

Berättarövningarna i den mångspråkiga gruppen ledde så småningom fram till att deltagarna fick berätta sagor för varandra i smågrupper och sedan också dramatisera dem.
– Det var gruppmedlemmarna själva som agerade och dramatiserade och vi hade verkligen jätteroligt, berättar Margareta Larson entusiastiskt. Det var väldigt mycket skratt och ingen tvekade att gå upp på golvet och göra konstiga saker.
I projektets nästa fas satte Teater Sagohuset sedan ihop en föreställning utifrån tre av sagorna och använde den som inledning till work shops på fler folkhögskolor.
– Det blev en föreställning med tre dansare – en från Sverige, en från Syrien och en från Italien – som framfördes på arabiska, svenska och engelska.
I projektets tredje och avslutande bearbetades sedan föreställningen med syfte att visas för allmänheten.
– Det blev Words of Wisdom och förutom dansarna har vi också med två musiker från Syrien här och de tre språken vävs samman med rörelse och musik, förklarar Margareta Larson.

Words of Wisdom har redan spelats på Garaget i Malmö på världsberättardagen och under den arabiska bokmässan i Malmö.
– Trist nog var det inte så mycket svenskar på den fantastisk bokmässan och vårt uppdrag är att hitta publik som både består av nyanlända och svenskar, säger Margareta Larson. Vi tänkte också att om vi bjuder in till Sagohuset kommer bara vår vanliga publik. Men så kom vi på att Kulturen i Lund är en plats som många olika människor besöker och att nationaldagsfirandet där passar bra.
Dagen efter, fredag 7 juni, spelar de sedan på Medborgarhuset i Vittsjö och längre fram, 14 juni, blir det en föreställning på Ljungby berättarfestival. Projektet avslutas sedan med att alla sagor som samlats in i de tre länderna läggs upp på en gemensam portal.

Margareta Larson grundade Teater Sagohuset 1987 och har lång erfarenhet av att arbeta med sagor både dramatiskt och pedagogiskt men menar att även hon har lärt sig nya saker av Culture Luggage.
– Framförallt att det lättare än jag trodde att kommunicera även om man inte kan ett språk fullt ut. Man kan säga väldigt lite och ändå kommunicera en hel del, säger hon eftertänksamt. Och man kan leka fast man är 40 år, det öppnar för kommunikation och kontakt.
Hon menar också att upplevelsen av att sitta och berätta tillsammans och att bli lyssnad på är viktig i sammanhanget.
– Då växer man, säger hon. Sedan tror jag väldigt mycket på att det finns visdom i sagorna som är mänsklig och djup Hoppet finns alltid där och man kan göra fel och så får man göra om och till slut blir allt bra.

Fakta om Words of Wisdom:
Sammanställning och regi: Margareta Larson
Medverkande:
Christine Brorsson, Pietro La Loggia, Yazan Saad, Bader Debs och Izzmat Labbad.
Föreställningsdatum:
6/6: Kulturen i Lund under nationaldagsfirandet, kl 12.30
7/6: På Medborgarhuset i Vittsjö kl 14.00
14/6: På Ljungby berättarfestival, tid ej klar än