Jeanette Gustafsdotter. Foto: Jonas Hellsén

Redan bäst på återvinning

I dagarna sätter regeringen och Naturvårdsverket ljuset på frågan om Sverige ska behålla och utveckla världens mest effektiva system för återvinning av tidningspapper.
Under flera år har över 90 procent av alla tryckta tidningar samlats in. 100 procent är garanterade att gå till återvinning. Det systemet vill regeringen nu riva upp.

Förra året bestämde regeringen att dagens återvinningsstationer ska ersättas av bostads- eller kvartersnära insamlingssystem. Pappersbruken ska stå för notan. Det riskerar att öka kostnaderna för insamlingen, minska återvinningen och drastiskt minska möjligheterna att bedriva journalistik i större delen av landet. Följderna hade varit lätta att upptäcka om regeringen gjort en konsekvensanalys. Det gjorde man inte.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har däremot gjort en. De uppskattar att investeringskostnaden för den nya fastighetsnära insamlingen överstiger 9 miljarder kronor. Av detta beräknas drift- och investeringskostnaderna för insamling av tidningar uppgå till cirka 1,5 miljarder. Något som kan innebära att dagens höga papperspriser ökar med ytterligare 50-75 procent. Kostnader som överstiger hela mediestödet och som vattnar ur de positiva effekterna av den sänkta digitalmomsen.

Det finns åtminstone två sätt att rätta till den beslutade förordningen. Naturvårdsverket, som fått i uppdrag att tolka förordningen, kan lyssna till inkomna remissvar och säga att tidningsinsamlingen fungerar bra som den gör. Statistiken talar för den tolkningen. Dessutom är en stor majoritet av svenskarna nöjda med dagens system.
För det andra kan man välja en politisk lösning. I januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern finns en punkt om att göra det enklare för hushållen att återvinna och återbruka. År 2021 ska möjligheten till större återvinning och bättre samarbete mellan kommunala och producentansvarssystem utredas. Det finns all anledning att vänta in utredningens slutsatser.

TU har tagit upp frågan med kulturminister Amanda Lind och önskat ett möte med miljöminister Isabella Lövin samt Naturvårdsverket för att tydliggöra förordningens följder. Mediepolitiken måste hänga samman.
Som förordningen och Naturvårdsverkets planerade vägledning ser ut i dag kommer de nya reglerna att innebära ett dråpslag för det tryckta ordet. I ett slag omintetgör förordningen de positiva effekterna av det nya mediestödet och sänkningen av digitalmomsen. Möjligheterna till fördjupade satsningar på kvalitetsjournalistik i hela landet blir som bortblåsta.
Sverige är ett av världens mest tidningsläsande länder och vi är bäst i världen när det gäller pappersåtervinning. Det är upp till regeringen om vi ska fortsätta att vara det.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss