Sockerbetorna insektsbevakas

På landet

På grund av betodlarnas stoppade dispens att använda gauchobetat utsäde har Växtskyddscentralen tillsammans med branschen inlett insektsbevakning av sockerbetor. Behovet har uppstått med anledning av att betsådden fick genomföras med frö betat med Force istället för Gaucho. Bevakningen genomförs tillsammans med Nordic Sugar och forskningsavdelningen NBR, Nordic Beet Research.
Bakgrunden är att den dispens som betodlarna tidigare fick från Kemikalieinspektionen om att använda växtskyddsmedlet Gaucho upphävdes genom en dom i Mark- och miljödomstolen. Detta efter ett överklagande från Naturskyddsföreningen och Biodlarna.

Läs På landet

Webb-tv