Låg förekomst av fruktad bakterie

På landet

8,7 procent av Sveriges slaktkycklingbesättningar är bärare av campylobacter. Det är betydligt lägre än i övriga EU där genomsnittet är 34,5 procent. I vissa EU-länder är upp emot 70 procent av besättningarna bärare av campylobacter.
Branschorganisationen Svensk Fågel har ett kontrollprogram som producenterna måste följa, med syfte att minska förekomsten av campylobacter. Man har också en arbetsgrupp tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt som följer utvecklingen av smitta för att snabbare kunna agera vid utbrott.

Läs På landet

Webb-tv