Förprövning för djurstallar tas bort

På landet

Riksdagen har beslutat att avskaffa den obligatoriska förprövningen av djurstallar. Det innebär att länsstyrelsen inte längre ska förgranska om- och tillbyggnader.
Förändringen görs bland annat för att minska den administrativa bördan för lantbrukare som länge har varit ett uppmärksammat problem. Åtgärden ses också som en del i genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin.
Det är ännu oklart när förändringen träder i kraft.

Läs På landet

Webb-tv