Valet gäller mer eller mindre makt till Bryssel.

Var skall makten ligga?

I den svenska EU-valrörelsen kan det låta som om det är helt avgörande för både EU:s framtid och andra viktiga framtidsfrågor vilka personer som svenska väljarna skickar till Bryssel. I själva verket betyder det ganska lite.
Europaparlamentet som nu skall väljas består av 751 ledamöter. Endast 20 av dessa är svenskar, alltså en rätt perifer gruppering. Ännu mindre länder har dessutom färre, det finns de med bara 6 ledamöter medan Tyskland som är störst har 96 och andra stora länder som Frankrike och Italien 74 respektive 73.
Sammansättningen visar faran med en utveckling där maktförskjutningen ökar mot EU som organisation på medlemsstaternas bekostnad. Får EU alltför mycket att säga till om ger vi upp mycket av det som varit vår grundläggande självständighet och överlåter det till de folkrikaste länderna inom EU.
Detta gör det till en helt avgörande fråga att inte låta EU växa sig allt starkare på medlemsstaternas bekostnad och därmed urholka demokratin, vilket blir fallet om svenska folket alltmer styrs av representanter från EU-största medlemsstater och inte den svenska riksdagen och regeringen.
Frankrikes president Macron är den som tydligast pekat ut en framtid där EU:s överstatlighet ökar och går i riktning mot något som liknar den mest kända federationen, USA:s Förenta stater. Men förutsättningarna för att USA fungerar som statsbildning är att landet består av delstater som talar ett och samma språk, engelskan. Det skulle också allvarligt urholka demokratin om det kombineras med en maktförskjutning till Europaparlamentet där de små länderna lätt blir statister.
Därför är det så viktigt att EU, om Brexit blir av, inte beslutar att de kvarvarande länderna skall täcka upp för den brittiska medlemsavgiften. Med mindre pengar i kassan bromsas de överstatliga ambitionerna och markeras att EU är ett samarbete mellan självständiga stater och inte en penningslukande överstat.
Lars J Eriksson

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss