Dance Snapshots of a Crowd.
Featherweight.
The Longest Distance Between Two Points.

Lyckad danstriptyk

Recension/Dans Trip presenteras som en tredelad danskväll och de tre verk som framförs har rätt olika karaktär. Tanken är förstås att vi ska uppfatta helheten som en resa mellan vitt skilda platser i dansens värld.

H Trip Skånes Dansteater

Featherweight:
Koreografi: Roser López Espinosa.
Dansare: Sarah Bellugi Klima.

The Longest distance between two points: Koreografi: Fernando Melo.
Dansare: Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Cassandra Arnmark, Samuel Denton, Laura Lohi, Tiemen Stemerding, Riccardo Zandoná.

Snapshots of a crowd:
Koreografi: Lidia Wos.
Dansare: Filipa Miranda Amorim, Patrick Bragdell Eriksson, Matthew Branham, Kit Brown, Yiorgos Pelagias, Kristian Refslund, Emma Välimäki, Jing Yi Wang.

Skånes dansteater, Malmö. Fredag den 17 maj 2019.

Inledande ”Featherweight” är ett bländande solo där Sarah Bellugi Klima dansar rollen som boxare till tonerna från Stravinskys Eldfågeln. Roser López Espinosas koreografi baseras således på en boxares rörelseschema i ringen. Osökt går tankarna till Muhammad Alis bevingade ord: ”Dansa som en fjäril och sticka som ett bi!”
Här ges prov på fotarbete, rotationer och flerstegsförflyttningar, garderingar och slag. Allt i fin synk med den klassiska balettmusiken.
Det finns en dramatisk stegring i det här verket eftersom en osynlig motståndare utsätter boxaren för svåra prövningar. Då kommer Mark Drillichs hårda rytmer in som ett slags förstärkning av boxningstemat och bryter av.
Visuellt är ”Featherweight” mycket anslående där boxaren rör sig över ett rutnät bestående av hundra rutor. Ovanifrån dimper det ner såväl ett par röda boxhandskar som ett regn av röda fjädrar. Här bjuds såväl poesi som en spegling av en av världens fysiskt hårdaste sporter.

Därpå följer Fernando Melos ”The Longest distance between two points” som jag skrev om i mars när verket framfördes i Korea Connection. Den gången framfördes det av dansare från Korea National Contemporary Dance Company. Nu är verket något omarrangerat och gestaltas av dansare från Skånes dansteater.
Minnet kan förstås vara bedrägligt men i den här versionen framstår ”The Longest distance between two points” som något enklare i rörelser och linjer. Igenkänningen infinner sig men också känslan av att detta är annorlunda.
I centrum befinner sig Tiemen Stemerdings gestalt som ideligen utsätts för de andra dansarnas försök att avgränsa hans rörelsefrihet. Det är ett starkt symboliskt idéinnehåll som uttrycks i form av att dansarna använder plankor för att resa en mur eller bygga en bur åt den utsatta individen som envist söker frihet.
I en fin scen visas också vad som går att uttrycka enbart med hjälp av ett par händer som rör sig över den andres kropp.

Det avslutande verket ”Snapshots of a crowd”, för åtta dansare, i koreografi av Lidia Wos är närmast drömspelsaktigt med inslag som leder tankarna till den tidiga modernismens avantgarde. Det är lekfullt, humoristiskt och med ett fokus på små detaljer och åtbörder, samt andningen, något som är kännetecknande för Lidia Wos estetik. Det är djupt originellt och oförutsägbart. Måhända en aning spretigt men ändå övertygande.
Till det goda helhetsintrycket bidrar Anders Ortmans musik som leder tankarna till kabaré- och tivoli-miljöer.
Tillkomsten av ”Snapshots of a crowd” har skett i form av en arbetsprocess där Lidia Wos tagit fram rörelserna i samarbete med dansarna. Det är också ett verk som i hög grad visar på den samtida dansens mångfald av uttrycksmöjligheter. Från de små gesterna till de stora rörelserna i rummet.
Det blir också ett slags porträtt av kollektivet och hur individen relaterar till gruppen. Som en undersökning av hur gruppdynamik fungerar blir ”Snapshots of a crowd” något av en skrattspegel som visar hur vi som sociala varelser anpassar oss i det vardagliga livet, men också gör försök att sticka ut. Fast det finns ytterligare en dimension i verket och då handlar det om artisteri i vid mening.
De åtta dansarna presterar verkligen fullt ut och det är synnerligen se- och minnesvärt.

Sammanfattningsvis så är Trip en lyckad danstriptyk med stor artistisk spännvidd.

H Trip Skånes Dansteater

Featherweight:
Koreografi: Roser López Espinosa.
Dansare: Sarah Bellugi Klima.

The Longest distance between two points: Koreografi: Fernando Melo.
Dansare: Maria Pilar Abaurrea Zardoya, Cassandra Arnmark, Samuel Denton, Laura Lohi, Tiemen Stemerding, Riccardo Zandoná.

Snapshots of a crowd:
Koreografi: Lidia Wos.
Dansare: Filipa Miranda Amorim, Patrick Bragdell Eriksson, Matthew Branham, Kit Brown, Yiorgos Pelagias, Kristian Refslund, Emma Välimäki, Jing Yi Wang.

Skånes dansteater, Malmö. Fredag den 17 maj 2019.