Växla upp arbetet för att hjälpa hbtq-personer

Opinion

I dag 17 maj är det Idahot (internationella dagen mot homo-, bi och transfobi). Vi har kommit långt i Sverige, men fortfarande finns många hbtq-personer som inte kan leva ett liv i frihet. hbtq-personer som utsätts för våld, tvång, kontroll och trakasserier i hederns namn är något vi pratar alldeles för lite om.

Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en ny studie från Örebro universitet. Men mörkertalet är stort, många vågar inte anmäla eller berätta.

Heder ligger bakom att många hbtq-personer hindras från att vara sig själva. Under de senaste åren har nära var femte person som sökt stöd hos RFSL (riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) utsatts för hedersrelaterade brott eller trakasserier.

Förtrycket och våldet kan se olika ut. Vissa kontrolleras hårt av sina familjer, de hotas och misshandlas. Ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord. Det är något som vi aldrig får acceptera. Det är något som vi aldrig får blunda för. De hedersrelaterade brotten måste få ett slut.

Malmö stad har på senare år utvecklat sin verksamhet för att stödja de som blir utsatta för heder. I staden finns bland annat resursteam heder, med tre anställda, som hjälper alla personer under 26 år.

Centerpartiet i Malmö har länge efterlyst ett ytterligare krafttag från staden kring hedersproblematik. När nästan var sjätte elev utsätts för hedersförtryck krävs betydligt fler resurser. Arbetet mot heder bör genomsyra alla stadens verksamheter. Därför budgeterade vi år 2018 för ett kraftigt tillskott till resursteam heder.

I Malmö stads verksamheter för våld i nära relationer och hedersvåld finns idag ingen anställd som har ett särskilt uppdrag kring hbtq-personer. Alla i stadens verksamheter har ansvar att ta emot och bemöta alla utsatta. Att motverka hat, hot och våld är en av samhällets viktigaste uppgifter. Hbtq-personer som utsätts för våld och trakasserier i hederns namn är en målgrupp som ofta glöms bort i debatten. Det finns få studier i ämnet och mörkertalet bland utsatta är stort.

Malmö stad saknar det extra fokus som behövs för att bidra till inkludering, samla kunskap och för att få bort förlegade normer.

I dag lämnar jag därför in en motion till Malmö kommunfullmäktige. I motionen föreslår jag att Malmö stad ska anställa en samordnare för att hjälpa och stödja hbtq-personer som blir utsatta för brott och trakasserier i hederns namn. Samordnaren ska även samverka med skolor och kvinnojourer, men även hjälpa till att samla kunskap och bidra till ökat fokus på gruppen.

Ingen människa ska hindras från att vara sig själv på grund av heder. Alla människor är lika mycket värda. Det är dags att växla upp stadens arbete mot heder ytterligare. Därför hoppas jag att kommunfullmäktige bifaller min motion.

Dagens fråga

ID-bedrägerierna ökar - är du orolig för att drabbas?

Loading ... Loading ...

Webbkryss