Foto: Scanpix

Ett viktigt val

EU-valet står för dörren och redan nu har förtidsröstningen inletts. Ett viktigt val enligt våra EU-politiker där flera varnar för att de högerextrema krafterna mobiliserar inför EU-valet.

Den senaste Eurobarometerundersökningen visar ett fortsatt starkt stöd för EU, trots ökad populism och EU-skepticism.
Europaparlamentets Eurobarometer, en opinionsundersökning som visar medborgarnas åsikter om EU inför EU-valet den 26 maj, genomfördes i slutet av februari i år. Undersökningen antyder att medborgarnas syn på gemenskap är fortsatt stark, trots unionens stora inre och yttre utmaningar de senaste åren.

Enligt barometern anser 74 procent av svenskarna att vi har tjänat på medlemskapet. I övriga Europa ligger snittet på 68 procent. Det är den högsta siffra som har uppmätts sedan 1983.
Undersökningen visar också att 61 procent av EU-medborgarna och 79 procent av svenskarna anser att EU-medlemskapet är bra. Inte sedan Berlinmurens fall 1989 har denna indikator nått en så hög nivå som de senaste sex månaderna.

Frågan är då hur många svenskar som tar sig till valurnorna i år. Förra gången, 2014, röstade 51 procent av svenskarna i EU-valet, motsvarande siffra för Skåne var 48,7. Bjuv hade lägst antal röstande, 36 procent, och Lund flest, 64 procent.
För visst spelar röstdeltagande i detta val en betydande roll för svensk politik.
Till exempel visar studier att 20 till 30 procent av alla nyinstiftade lagar i Sverige har kommit till efter EU-beslut.

Även lokalpolitiken påverkas. Enligt SKL, Svenska kommuner och landsting, har ärenden i kommun- och regionfullmäktige påverkats av EU-regler till 60 respektive 50 procent.
Men det finns även områden där medlemsländerna lämnat över hela styrningen till EU, som till exempelvis tullar, konkurrensregler på den inre marknaden samt vissa internationella avtal.
Vid ett pressmöte på tisdagen 7 maj på Europeiska kommissionen i Bryssel sammanfattade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sina år som ordförande och vad som är viktigt i framtiden.
Han passade också på att tala om varför han tycker att alla ska rösta i EU-valet:

– Alla bör rösta och de som röstar bör veta att det är alla europeiska väljare tillsammans som är Europa. Hur skulle Europa se ut om alla röstar som jag, är en fråga man måste ställa sig inför sitt val. Hur blir Europa då?
– Och vi måste gemensamt bekämpa populism och extremism, lade han till.