Tycker till om dialog

ESLÖV

Kommunen ska ta fram en policy för medborgardialog och en praktisk handbok. Dokumenten ska vara klara att presenteras för kommunfullmäktige i juni.
Nu är det förslag som tagits fram ute på remiss hos nämnderna. Kultur- och fritidsnämnden har nu haft lite synpunkter på förslagen.
Nämnden anser att det i förslaget är tydligt med syftet med medborgardialogen. Men man tycker att det behövs ett förtydligande när det gäller grundsyftet med varför det behövs en policy.
Nämnden anser att det behövs ett förtydligande när det gäller viljeinriktning och vägledning till beslut och styrning.

Dagens fråga

Har du rest med ersättningsbuss idag?

Loading ... Loading ...

Webbkryss