Syster Thérèse Arkbrant.

Ge oss en plats för tystnad

Det har gått snart fem månader sedan vi dominikansystrar på Rögle Kloster fick en inbjudan av NCC till samråd om stentäkten i Skrylle. NCC vill utöka verksamheten. Kretsen av inbjudna var snäv – de närmast berörda fastighetsägarna – trots att stenbrottet, som är granne med Skryllegården och Mårydsreservatet påverkar mängder av människor.

Området kring Skrylle lockar runt en miljon besökare varje år och erbjuder Lundaborna och skåningar en ovärderlig oas för rekreation och friluftsliv. I Skrylle vill NCC utvidga bergstäkten och öka brytningsmängderna från 1,2 till 1,5 miljoner ton stenmaterial per år. Man vill vidare förlänga driftstiden över dygnet. Det kommer att medföra ökat buller och en kraftig stegring i antalet tunga lastbilstransporter på redan underdimensionerade vägar. NCC vill också gå över Sandbyvägen och röja Rögleskogen för att där göra ett upplag för stenmaterial till försäljning.

Bolagets långsiktiga planer stannar inte med detta. Tidigare har NCC ansökt om att öppna en ny stentäkt i Rögleskogen.
För oss i Rögle Kloster – systrar och de människor som söker sig till oss för vila och eftertanke, tystnad och stillhet – vore detta ödesdigert. Dominikansystrarna kom till Lund 1948 och etablerade sig vid Röglebäcken 1956. I dag är vi fem systrar som verkar och bor i Klostret. Men vår verksamhet angår så många fler. Vi har ca 4000 besökare per år som kommer till våra gudstjänster och reträtter. Vi har årligen ungefär 300 gäster som bor över en eller ett par nätter i gästhemmet. Det är människor med olika bakgrund, olika erfarenheter men med det gemensamt att de söker stillhet; ett kapell för vördnad och begrundan och ett rum i naturen för meditation, reflektion och ro. Tystnaden är här fullständigt central – både för vår gästverksamhet och förvår huvuduppgift, Bönen.

Det finns alltför få platser i dag som kan erbjuda just detta – tystnaden.
Vi är en tiggarorden. Den största delen av vår finansiering kommer från gästhemsverksamheten och gåvor från människor som besökt oss. Rögleskogen är viktig för både vår och besökande gästers rekreation, men också som bullerskydd mot verksamheten i det befintliga stenbrottet. Det skulle bli förödande om NCC:s planer på att röja Rögleskogen – och småningom öppna för ny stenbrytning – skulle förverkligas.

Därför har vi lämnat in ett s k Lundaförslag där vi vill att Lunds kommun inlemmar Rögleskogen i Skryllereservatet. Då skapar man en sammanhängande grön länk mellan Skryllegården och de nyare reservatsdelarna Rögle Dammar och den tidigare deponin. Vidare bevarar man en grön förbindelsegång mellan Skrylleområdet och Södra Sandby och vi systrar skulle kunna få behålla friden på Rögle Kloster – och fortsätta välkomna gäster till bön och förundran. Förslaget ligger ute till den 16 maj. Rösta gärna!

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

  • Ja (61%, 262 Röster)
  • Nej (39%, 170 Röster)

Antal röster: 432

Loading ... Loading ...