Malmö ska bygga klimatneutralt. Foto: Claes Hall

Färdplan för en klimatneutral byggsektor

Som första stad i landet har Malmö tagit fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor – LFM30. Färdplanen presenteras på stadsbyggnadskonferensen Urban Innovation i Malmö den 15 maj och visar att Malmö går steget längre för klimatet.
Kommunfullmäktige har genom miljöprogrammet och översiktsplanen angett stadens övergripande mål: att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.
De kommande åren planeras flera omfattande projekt i form av bostäder, skolor, förskolor, infrastruktur och parkeringshus. Därför finns det ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar som inte bara gör staden mer hållbar utan också skapar en marknad för klimatsmart byggande.
För detta krävs ett ökat fokus på byggandets miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv där mål, byggmetoder och material värderas utifrån såväl funktion som klimateffekter.

Då byggsektorn står för mer än 20 procent av Malmös totala klimatpåverkan och byggtakten är fortsatt hög behövs nya, kraftfulla åtgärder som reducerar utsläppen. För att möta utmaningarna har över 100 byggaktörer samlats för att diskutera lösningar och ta fram strategier för hur sektorn ska kunna nå klimatneutralitet redan 2030.
Resultatet är den lokala färdplanen LFM30. För att lyckas krävs inte bara generösa samarbeten utan även tuffa mål för alla i byggkedjan – från leverantörer och beställare till och arkitekter och byggare. De som skriver under färdplanen förbinder sig att stödja och implementera följande sex strategier:
q Affärsmodeller, incitament och samverkan
q Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
q Design, process och klimatkalkyl
q Klimatneutrala byggmaterial
q Förvaltning, drift och underhåll
q Klimatneutral byggarbetsplats och transporter
Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral i linje med Agenda 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.
Bland de som redan nu har skrivit under återfinns exempelvis OBOS, Derome, Södra, Midroc Properties, Parkering Malmö, Stena Fastigheter, Serneke, Wingårdhs, Optimera, Celsa Steel, Vita Örn, Byggnadsfirman Otto Magnusson, VA Syd, Arvet, Starka, Kjellander Sjöberg, Beijer, P & G Woody, Betongindustri, Klövern samt Malmös största fastighetsägare Wihlborgs Fastigheter och Sveriges största fastighetsägare Vasakronan.

Initiativet har väckt intresse hos bland annat bostadsminister Per Bolund och stöds av Malmö stad, Region Skåne, Sveriges byggindustrier och Fossilfritt Sverige.
De aktörer som väljer att skriva på LFM30 delar uppfattningen att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö. Hela kedjan behövs och färdplanen välkomnar alla aktörer som vill vara med och lösa byggandets klimatutmaningar på riktigt. Med LFM30 kan Malmö bli en testbädd för nya innovationer och en ny typ av stadsbyggande där tid, kostnad, kvalitet och klimat går hand i hand.
Den 15 maj presenteras LFM30 på stadsbyggnadskonferensen Urban Innovation i Malmö. Vi hoppas på god uppslutning och att ännu fler aktörer ansluter sig till färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...