Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Författaren Sven Lindqvist död

Kultur Den svenska författaren Sven Lindqvist har vid 87 års ålder gått bort efter en längre tids sjukdum.

Exterminate all the brutes – Utrota varenda jävel – klottrade Kurtz, en av karaktärerna i  Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta, ned. Utrota varenda jävel är också titeln på Sven Lindqvists mest kända bok. En bok som blivit internationellt uppmärksammad och som gräver sig djupt ned i rasismens och kolonialismens historia och pekar på att förintelsen inte är en enskild händelse utan snarare kulmen på synen om den europeiska överhögheten.

Boken som kom ut 1992 har översatts till en lång rad språk och satts upp som teaterpjäs i både Sverige och Frankrike.

Sven Lindqvist föddes i Stockholm 1932. Mellan 1961 och 1962 var han kulturattaché på svenska ambassaden i Peking. Han blev filosofie doktor i litteraturhistoria 1966 och sedermera både docent och hedersdoktor.

1955 bokdebuterade Lindqvist med Ett förslag. Totalt skrev han 35 böcker, i huvudsak dokumentära essäer, dokumentär prosa och reportage. Bland dessa märks stridsskriften Reklamen är livsfarlig från 1957, Myten om Wu Tao-tzu från 1967, Nu dog du! Bombernas århundrade från 1997. Det senaste publicerade verket är Sanningskonst från förra året, en samtalsbok där Stefan Jonsson talar med Lindqvist kring hans författarskap.

Sven Lindqvist avled på tisdagen efter en längre tids sjukdom, uppger Dagens Nyheter som också kallar honom för ”en av de viktigaste författarna i modern svensk litteratur”.