Tyst och tomt i supporteraktion

FOTBOLL I samband med söndagens hemmamatch mot Elfsborg kommer Stadions ståplats att gapa tomt och sittplats att vara tyst under de första tio minuterna av matchen. Det handlar om en aktion från ”MFF-familjen” riktad mot polisen.

I ett öppet brev har MFF:s supportrar uppmanat till en gemensam aktion som protest mot polisens ”upptrappade agerande” mot supportrar.
Aktionen ska visa hur det kan se ut om supportrarna inte finns på plats.
– Det handlar dels om att vara i solidaritet med andra lag då vi ser den här upptrappningen överallt. Dels i Sundsvall, dels i AIK, det skär igenom hela Sverige. Sedan handlar det också om våra egna rättigheter och intressen att vi i Malmö måste stå upp för det. Då väljer vi att göra detta, säger Thelma Ernst, ordförande i MFF Support till Sportbladet.
Hon betonar också att det inte bara är MFF Supports aktion, utan en gemensam sådan som hela MFF-familjen ställer sig bakom.
– Sittplats sitter tysta. Stadion är tyst och ståplats är tom. Eftersom det (brevet) är underskrivet med MFF-familjen är det inte enbart något MFF Support står bakom. Alla föreningar, alla grupper. En gemensam aktion.
Man ska också ha varit i kontakt med spelatruppen för att säkerställa att spelarna inte tror att protesten är riktad mot dem.
Efter tio minuter är det meningen att allt ska återgå till det normala på Stadion.

Här följer det öppna brevet från MFF-familjen i sin helhet:
ӀR DET RIMLIGT?
Fram till matchminut 10 kommer hela Stadion att vara tyst och Norra Läktaren stå tom. Efter matchminut 10 gäller fullt ös med sång och flaggor och fylld ståplats. Detta för att protestera mot polisens upptrappade agerande mot oss supportrar. Vi uppmanar alla att delta i aktionen.
I samband med hemmapremiären mot AIK 2018 uppstod en situation där en civilpolisenhet utsatte såväl MFF-supportrar som Malmö FF:s egen personal för fullständigt omotiverat och oproportionerligt våld. Det är en händelse som lämnat djupa sår hos de som var närvarande, däribland barn.
Sedan den här händelsen ser vi en fortsatt oroande utveckling med ett högre tonläge och (hot om) inskränkningar i fotbollssupportrars rättigheter från polisens sida.
Malmö Stadions ståplatssektion rymmer ursprungligen 6000 besökare men är i dagsläget, på polisens initiativ, reducerad till 3500 biljetter, med hot om ytterligare reduceringar. Då detta inte kan ses som en insats som faktiskt ger någon effekt på det som polisen eftersträvar blir den enda effekten en form av kollektiv bestraffning. Detta drabbar såväl besökare som inte har möjlighet att köpa biljett och årskort på ståplats, och Malmö FF som får en ekonomisk förlust. Vid ytterligare reduceringar kommer även årskortsinnehavare att drabbas.
Inför säsongen 2019 släpptes en informationsfilm från Riksidrottsförbundet vilken innehöll riktlinjer för en mycket mer omfattande, och integritetskränkande, visitering. I Malmö valde polisen att skriva in dessa riktlinjer som ett krav i Malmö FF:s evenemangstillstånd.
Supportrar och klubbar var båda enade – det här var insatser som inte skulle ge ökade effekter, men däremot innebära en stor kränkning av supportrarnas rättigheter och riskera att skapa stort obehag.
Nu ser vi ytterligare en upptrappning – våra möjligheter och rättigheter till att utöva vår supporterkultur i form av flaggor och tifon vill polisen begränsa. Vi har i dagsläget en aktiv och levande läktarkultur. Våra tifon, som bygger på hundratals ideellt arbetade timmar från eldsjälar, är i europeisk toppklass. Utan detta konstuttryck urholkas kulturen och Allsvenskan blir oändligt mycket fattigare.
Sammantaget är detta en mycket oroande utveckling och ingenting som vi som supportrar ställer oss bakom och vi ställer oss frågan: är detta rimligt?
Under 2018 besökte 208 864 personer Malmö FF:s allsvenska hemmamatcher. Totalt rapporterades 4 ordningsstörningar samt 9 rapporter om användning av pyroteknik. Jämfört med andra stora evenemang är det tryggt och säkert att gå på fotboll i Malmö.
Som Malmöbor är vi många som känner att vår stad har många och stora utmaningar. Utmaningar som kräver stora resurser, däribland i högsta grad från polisen, för att få bukt med. En fråga att ställa sig är då om de polisiära insatser som läggs på att inskränka fotbollssupportrars rättigheter är den bästa användningen av våra gemensamma skattemedel.
Vid varje enskild upptrappning och situation har den officiella supporterföreningen, MFF Support, fört dialog med Malmö FF och polisen i god ton för att framföra kritik och försöka finna en bättre lösning tillsammans. I Malmö har vi en god relation med Malmö FF som
backar oss supportrar i frågor om ståplatsreducering och tifoförbud. En givande dialog med polisen blir dock svårare och svårare att bibehålla när inskränkningarna av rättigheterna fortsätter.
Samma illavarslande utveckling sker också i resten av landet. I solidaritet med Sundsvalls, AIK:s och resterande lags supportrar genomförs därför söndagens aktion.”