Invasiv ekorre avlivad

Svedala En sibirisk jordekorre har hittats i Torups bokskog. Eftersom det rör sig om en invasiv art har djuret avlivat.

Den sibiriska jordekorren är en av 49 arters om klassats som invasiv inom EU. Den hör hemma i stora delar av Asien men ska inte egentligen inte finnas i Europa. Trots det har den etablerat sig i ett antal europeiska länder, däribland Belgien där den blivit så talrik att den orsakat skador på den inhemska faunan.

Det finns inga uppgifter om att några fler sibiriska jordekorrar setts i Torups bokskog.
– Kommer de ut och börjar reproducera sig kan de bli väldigt många och orsaka skador i den nya miljön. Jordekorrar äter bland annat fågelägg och är en effektiv spridare av borrelia som kan drabba människor och djur. De kan också göra stora skador i fruktträdgårdar i de nya miljöer där de sprider sig, säger Nils Carlsson, ansvarig för arbetet med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Hur just den aktuella jordekorren kommit till Skåne är oklart men troligtvis har den rymt från någon privatperson.
– Det finns ingen naturlig förklaring till att en sibirisk jordekorre ska dyka upp i Bokskogen i Torup. Det troliga är att en privatperson haft det som husdjur trots att det inte är tillåtet i Sverige, och att djuret antingen rymt eller släppts ut i naturen.
– Det är både oansvarigt och olagligt att släppa ut invasiva främmande arter i svensk natur där de kan ställa till med stor skada.

I mars i år iakttogs en sibirisk jordekorre i Abbekås men det rör sig troligtvis om en annan individ, menar Carlsson.
–  Avståndet mellan Abbekås och Torup är lite för långt, säger han.

 

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...