Diskussion om ersättning

KÄVLINGE

Det blev en het diskussion om habiliteringsersättningen på daglig verksamhet på måndagens fullmäktigemöte.
Sverigedemokraterna kritiserade nämligen S för att jämställa arbetet vid daglig verksamhet med ett avlönat arbete.
Socialdemokraterna föreslog i en motion att habiliteringsersättningen skulle höjas från 75 till 100 kronor per dag, att de skulle få 25 dagars betald semester och samma regler för sjukersättning skulle gälla inom daglig verksamhet som inom andra kommunal verksamheter.
– Många som går på daglig verksamhet betraktar det som ett arbete. vi menar att kommunen kan premiera den insats som de gör, säger oppositionsrådet Catrin Tufvesson.
Majoriteten sa dock nej till motionen med motiveringen att daglig verksamhet är frivillig och syftar till att på sikt försöka få ut personerna i försvärvsarbete. Ersättningen står sig i jämförelse med andra kommuner.
SD kritiserade också Alliansen för att ha missat att söka de statliga pengar som finns till habiliteringsersättningen. Arbetslivs- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att söka bidraget.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...