Vill ha grönare Varvsstaden

MALMÖ

Politikerna i tekniska nämnden håller med om synpunkterna om det nya bostadsområdet Varvsstaden, som tjänstemännen på fastighetskontoret tycker har få grönytor.
– Vi tycker att man ska tänka mera flexibelt i planarbetet och exempelvis samordna grönytorna på en skolgård och en park, till glädje både för eleverna, personalen och allmänheten, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

Loading ... Loading ...