Inrikesminister Mikael Damberg besökte Hästveda under torsdagen.

Inrikesministern besökte brandområdet

Hästveda Under torsdagen besökte inrikesminister Mikael Damberg (S) brandområdet utanför Hästveda.

– Det är en helt ny situation efter förra sommarens bränder, förklarar inrikesminister Mikael Damberg när han besökte brandområdet strax utanför Hästveda under torsdagen.
Han konstaterar att klimatförändringar och nya väderfenomen måste innebära en större beredskap. Speciellt efter både förra sommarens och årets tidiga bränder.
– Vi drog slutsatser efter förra sommaren, fortsätter Mikael Damberg. Vi har till exempel nationella förstärkningsresurser i form av de containrar från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som finns här på området. Vi har även förstärkt med utbildning och kommunikationsutrustning som brast förra sommaren.
En stor förbättring är den flygande resursen i form av 30 helikoptrar som kan hjälpa till med släckning från luften. Fem av dessa har varit igång utanför Hästveda varav en var kvar under torsdagen.
– Flygande helikoptrar kommer att ha stor betydelse framöver, tillägger Mikael Damberg.

Vad kan man göra för att förebygga sådana här bränder?
– Vi vanliga dödliga måste ta vårt ansvar och sluta grilla när det är eldningsförbud, säger Mikael Damberg. Vi måste även sluta att använda maskiner i skogen när det är så här torrt. Det är ju människor som skapar alla de här bränderna och vi får skärpa till oss.
Mikael Damberg visades runt i brandområdet och han kunde konstatera att alla inblandade gjort ett gott jobb.
– Jag såg inga lågor, berättar han men fick information om att det brinner under marken och att man nu fördela sprinklersystem i området.
Han berättar även att han fick se den ambulerande ledningscentral som satts upp vid Åbuamossen.
Han har även mött en del av dem som evakuerats.
– Det måste vara omtumlande att lämna hus och hem och inte veta om det står kvar i framtiden.
Mikael Damberg har däremot kunnat notera att drabbade människor har kommit tillsammans och att många frivilliga ryckt in för att hjälpa till.
– När något sådant här händer måste alla hjälpas åt, avslutar han. Allt kan ju inte vara som vanligt.

Läs mer: