Foto: TT

Så många skåningar skadar sig på gräsklipparen

Skåne Förra året tvingades drygt 40 personer amputera fingrar eller tår efter att ha skadat sig på sin gräsklipparen.
I Skåne skadade sig över 50 personer.

Totalt sett tvingas varje år cirka 500 personer till vård på sjukhus eller i den specialiserade öppenvården  efter gräsklipparrelaterade olyckor.
Det visar statistik från Socialstyrelsen som nyhetsbyrån Siren tagit fram.
– Av dem som läggs in på sjukhus är frakturer och amputationer de vanligaste orsakerna, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

I hela landet skadas alltså cirka 500 personer.
I Skåne var siffran drygt 55 personer, en ökning jämfört med 2017.

Under 2017 behövde 32 patienter amputera ett eller flera fingrar efter olycka med motorgräsklippare. Tio patienter förlorade en eller flera tår, enligt vad som har rapporterats till Socialstyrelsen. Den vanligaste skadan är dock sårskador av olika slag.

Antalet patienter som skadats på grund av ”kontakt med motordriven gräsklippare”, som det heter i statistiken, har under en tioårsperiod legat på en ganska jämn nivå. Ungefär 500 till 600 sådana fall rapporteras varje år till Socialstyrelsen från sjukhus och specialiserad öppenvård, som akutmottagningar och ortopedkliniker.
– Antalet rapporterade fall är kanske något i underkant, men man får nog se detta som ganska stabil och adekvat statistik, säger Pernilla Fagerström till Nyhetsbyrån Siren.
Klart flest fall rapporteras i Västra Götaland, med i genomsnitt 125 fall om året över en tioårsperiod.
Ungefär fyra av fem patienter är män.

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss