Den tur­kis­ka op­po­si­tions­le­da­ren Ke­mal Kilicdaroglu at­tac­kerades på en sol­dat­be­grav­ning i helgen. Trots att för­svars­mi­nis­tern och många höga mi­li­tärer var när­va­ran­de dröjde det mer än en tim­me in­nan po­lisen kom för att skydda op­po­si­tions­le­da­ren. Miss­tan­karna är där­för starka att reg­i­men un­der pres­i­dent Erdogan låg bak­om hotet. De­mo­kra­tin i Tur­ki­et är starkt hotad.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss