SLU-forskaren Åsa Grimbeg (andra från vänster) synar en favabönplanta. Foto: Per Snell/SLU

Svenska favabönor framtidens mat?

På landet Svenskproducerade favabönor (åkerbönor) kan bli framtidens mat, tror Åsa Grimberg, forskare vid SLU.

Åsa Grimberg är koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna som just sjösatts inom ramen för SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.
– Projektet syftar till att via växtförädling av favaböna möjliggöra svensk produktion av den proteinrika favabönan för framtidens behov. Vi kommer att via forskning och förädling hantera en del av de utmaningar som finns med åkerböna som gröda för att långsiktigt kunna ta fram nya sorter bättre anpassade för svenska förhållanden och användningsområden, säger Åsa Grimberg.

– Visionen är att vi i Sverige ska kunna möta behovet av effektiv och närodlad produktion av högkvalitativa proteingrödor och därmed minska vårt beroende av importerad råvara för både foder och livsmedel. Projektet genomförs i samverkan mellan SLU-forskare och Lantmännen Lantbruk, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter samt Lyckeby Starch AB.

Åkerbönan, Vicia faba, är känd under flera svenska namn. I Sverige säger man ofta bondböna, medan favaböna är ett vanligt namn på andra håll i världen. Namnet bondböna avser oftast de sorter som odlas i trädgårdsland och som har lite större frön. Inom jordbruket odlas i stället sorter med mindre frön som lämpar sig för maskinsådd.