10 miljoner kronor delas ut till projekt inom cirkulär bioekonomi.

Bidrag till projekt inom bioekonomi

På landet 10 miljoner kronor satsas nu på ett samarbetsprojekt inom cirkulär bioekonomi för jordbruks- och trädgårdsnäringarna.

Det är Jordbruksverket som nu meddelar att de har avsatt tio miljoner kronor som ska gå till projekt som ska bidra till samarbeten mellan företag, forskning och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi.

Bäst chans att få bidrag har du om du kan uppvisa ett projekt där aktörer från hela värdekedjan ingår.
Samverkan i projektet ska syfta till förnyelse, innovation och ökad konkurrenskraft för jordbruks- och trädgårdsnäringarna.

– En ökande befolkning med bättre ekonomiska förutsättningar att konsumera gör att vår produktion måste gå mot varucykler snarare än varukedjor. Det vill säga, vi måste skapa produktionssätt där vi tar till vara så mycket som möjligt av de resurser vi sätter in så att avfall i princip inte uppstår, säger Jennie Malm, samordnare på Jordbruksverket.
Vad är då cirkulär bioekonomi. Jo, enligt Jordbruksverkets definition rör det sig om en hållbar produktion av biomassa för att öka användningen inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.
Det kan också vara en verksamhet som ger ett ökat förädlingsvärde av biomassa, där det i processen för att öka förädlingsvärdet ska gå åt så lite energi som möjligt.

Läs På landet

Webb-tv