EKO-förmedlingen är framtagen speciellt för ekobönder.

Ny app utvecklad för ekobönder

På landet EKO-förmedlingen – en ny köp- och säljapp för ekogårdar – finns nu på marknaden.

Den nya appen är framtagen av Ekologiska Lantbrukarna. I den kan ekobönder köpa och sälja det mesta kopplat till verksamheten, allt ifrån foder och maskiner till olika typer av tjänster.
Användarna lägger själva upp text och bild på appen och en karta kopplas då till annonsen så att köparen då kan se avståndet.
Appen Ekoförmedlingen är en vidareutveckling av sajten fodertipset.se, inspirerat av de önskemål som kommit in från användare av sajten.
Skillnaden är att appen har fler typer av varor och tjänster av särskild relevans för ekobonden, och förenklar kontakten genom att endast finnas som app. Sajten Fodertipset.se lever kvar i samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, Växa Sverige, LRF och KRAV och finns för att underlätta handel med fodergrödor för både konventionella och ekologiska lantbrukare.