Miljösatsningen ska på sikt ge fler arbetstillfällen på landsbygden.

Miljoner till turism på landsbygden

På landet Jordbruksverket satsar 11 miljoner kronor på ett projekt som ska utveckla turism på landsbygden.

De 11 miljoner kronorna ska gå till pilot- och samarbetsprojekt inom besöksnäringen.
Målet sägs vara att ”vidareutveckla destinationer och organisationer med fokus på unik identitet för att på längre sikt skapa fler jobb och bidra till en attraktiv landsbygd”.

– Med denna utlysning vill vi bygga på det som redan finns idag inom destinationer och organisationer. Projekten ska få igång en utveckling som kan föras vidare efter projektets slut och på så sätt skapa uthålliga och långsiktiga effekter, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.
Jordbruksverket skriver i ett pressmeddelande att syftet med stödet är att stärka och vidareutveckla den lokala identiteten, den turistiska profilen och öka attraktionskraften hos en plats eller i en organisation.

Projekt som utvecklar destinationers eller organisationers profilering inom mat- och måltids-, kultur- eller naturturism genom samarbeten, är exempel på verksamheter som kan komma ifråga.
Det kan också handla om att stärka varumärkens värden och profilering inom destinationen eller att implementera CSR, Agenda 2030 eller en miljösmart profilering.
– Turister efterfrågar autentiska upplevelser. Därför är destinationens identitet och profilering viktiga förutsättningar för att en plats eller en organisation ska kännas attraktiv för besökare eller kunder. Här vill vi bidra till en långsiktig utveckling, säger Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

Målet är att projekten ska ge en långvarig effekt. Projektens resultat ska kunna spridas inom näringen och slutsatserna ska kunna överföras till andra delar av landet.
Det finns möjlighet att söka stödet till och med den 15 maj. Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, regioner, företagare, föreningar samt andra organisationer som arbetar professionellt med besöksnäring.
Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet.