Anor från 60-talet?

60-talsbagge blev pappa

På landet

Forskare i Australien har med framgång använt 50 år gammal fårsperma för insemination. 34 tackor inseminerades med sperma som varit nedfryst sedan 60-talet, bland annat från baggen Sir Freddie. Enligt forskarna blev resultatet samma levnadsfödelsetal som när 12 månader gammal sperma används. Resultaten av forskningen kommer bland annat kunna användas för att utvärdera de senaste 50 årens genetiska framsteg genom selektiv uppfödning.