Skånska får drabbade av CODD

På landet För första gången har sjukdomen digital dermatit, även förkortad CODD, hittats i en svensk fårbesättning. Det är en gård i Skåne som har drabbats, rapporterar SVT.

Sjukdomen, som är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar.

Även om ett svenskt fall av Smittsam digital dermatit nu bekräftats så bedöms sjukdomen av Gård & Djurhälsan vara mycket ovanlig i Sverige.

Det är oklart om sjukdomen kommit till Sverige via importerade livdjur eller om smitta har skett via nötkreatur.
För att minska risken för att få smittan i sin besättning ger Gård & Djurhälsan bland annat rådet att alltid undersöka klövarna på de djur du köper och hålla dem i karantän i minst tre veckor. Sjukdomen kan även spridas via utrustning som klövsaxar så det är viktigt att tvätta och desinficera utrustning som används i flera besättningar.